İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

DÖRDÜNCÜ AVRUPA UYUM FORUMU BRÜKSEL’DE YAPILDI

Dördüncü Avrupa Uyum Forumu 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Forumda, Avrupa Komisyonu tarafından 30 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen Dördüncü Ekonomik ve Sosyal Uyum Raporu’nda yer alan konular tartışıldı. AB üye ülkeleri ve kurumlarının yanı sıra aday ülkelerden ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 800’ün üzerinde temsilcinin katıldığı forumda, Avrupa uyum politikasının geleceği tartışıldı.

İki gün süren ve Avrupa’nın 21. yüzyılda nasıl bir uyum politikasına ihtiyaç duyduğunun ele alındığı forumda, tüm katılımcılar tarafından uyum politikasının Avrupa dayanışmasının somut bir örneği olduğu ve bunun sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. Forumda, ayrıca, Uyum Politikası’nda Lizbon Stratejisi’nin önemi vurgulanırken, uyum politikasının küreselleşme, iklim değişikliği, değişen nüfus ve göç gibi zorluklarla başa çıkmada daha etkili sonuçlar sağlayabilmesi için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner’in başkanlığını yürüttüğü forumda, Hübner hem rekabet edebilirliği hem de bölgeselliği teşvik etmek için geliştirilen  faaliyetler arasında tutarlılık sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Hübner ayrıca, küreselleşen dünyada az gelişmiş bölgelerin ancak ortak çaba ile kalkındırılabileceğini; uyum politikasının büyüme ve sürdürülebilirliğin niteliksel yönlerini ortaya koyması ve daha iyi yönetişim için bölgesel düzeyde etkinliğin artırılması gerektiğini belirtti. Hübner, Reform Antlaşması’nda ekonomik ve sosyal uyumun yanı sıra  bölgesel uyuma yer verilmesi gerektiğini de ifade etti.

Bununla birlikte, Uyum Forumu’nun ardından, AB üye ülkeleri, AB kurumları, bölgeleri, şehirleri, ekonomik ve sosyal tarafları ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlamasının hedeflendiği bir istişare süreci başlatıldı. Sonuçlar, Beşinci Ekonomik ve Sosyal Uyum Raporu ile birlikte Nisan 2008 tarihinde açıklanacak.