İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI KAPSAMINDA “ÇOKLU PROJELERDE YENİLİK GELİŞTİRİLMESİ” PROJESİ KABUL EDİLDİ

Özel Pera Müzik ve El Sanatları Şirketi tarafından, Türkiye’de Ege Üniversitesi ve dört AB üyesinden ortaklarla hazırlanan proje, Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yer alan ve Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirmesi yapılan projeler alanında Türkiye’den kabul edilen ilk proje oldu. Proje bütçesinin 435.260 Avro’luk bölümü Topluluk tarafından karşılanacak.

Bilindiği üzere Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 dönemini kapsıyor ve eğitim alanındaki çalışmaların, projelerin ve girişimlerin desteklenmesini amaçlıyor. Türkiye’nin Program’a katılımına ilişkin Mutabakat Zaptı, 1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olacak şekilde 30 Haziran tarihinde onaylanmıştı.