İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-4 MAYIS 2008

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE TASLAK RAPORU`NA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA ÖNERİLER EKLENDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan ve 21 Nisan’da AP Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen taslak raporda AP'nin Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin önerileri de yer aldı.

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi, kadın haklarını da içeren insan haklarının üyelik için “olmazsa olmaz” olduğunu vurgulayarak, Avrupa Komisyonu’nu, üyelik müzakereleri esnasında kadın hakları başta olmak üzere insan haklarını göz önünde bulundurmaya davet etti.

Bu kapsamda AT Antlaşması'nın her tür ayrımcılığı yasaklayan 13. maddesine vurgu yapılarak, Türkiye'nin ayrımcılık ile mücadele etmesi gerektiği belirtildi. Komite tarafından önemi vurgulanan konuların başında kadınlara yönelik şiddet ve “namus cinayetleri” yer aldı. Komite, her iki konuda sağlıklı verilere ulaşılamamasından yakındı.

Son seçimlerde gözlenen kadın milletvekili sayısındaki artışa rağmen mevcut durumun yetersiz olduğunun altı çizilen raporda cinsiyet eşitliği konusunda fiili durumu iyileştirecek adımların önemine işaret edildi.  Bu çerçevede seçim listelerinde kadınlara yönelik kota uygulaması gibi eylemlerin mevcut dengesizliği gidermek için faydalı olabileceği ve TBMM bünyesinde oluşturulacak kalıcı bir Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin kadın hakları konusunda ilerleme kaydedilmesi için son derece etkili olacağı dile getirildi. Kadınların işgücüne katılımı ve kız çocuklarının eğitimi gibi konularda ilerleme kaydedilmesi gerektiği de raporda vurgulanan hususlar arasında yer aldı.

Taslak rapor, 20-21 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılacak AP Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra son halini alacak. Taslak raporda yer alan başlıca diğer konulara ilişkin haberlere 15-31 Mart  2008 ve 1-15 Nisan 2008 tarihli İKV bültenlerinden ulaşılabilir. Taslak rapora http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/afet/afet_20080421_1900.htm  adresinden ulaşılabilir.