İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-4 MAYIS 2008

TÜRK CEZA KANUNU’NUN 301. MADDESİ DEĞİŞTİ

Türk Ceza Kanunu`nun (TCK) 301. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, 1 Mayıs’ta TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifi, yaklaşık 8 saat süren görüşmelerin ardından, Meclis Adalet Komisiyonu’nda kabul edildiği şekliyle, 65’e karşı 250 oyla Genel Kurul’dan geçti.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ İLE SIRBİSTAN ARASINDA İSTİKRAR VE ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI

29 Nisan 2008 tarihinde Avrupa Birliği (AB) ile Sırbistan arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (İOA) imzalandı. Bununla birlikte Anlaşma’nın üye devletlerdeki onay süreci ancak Sırbistan’ın, Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi (EYUSSM) ile tam işbirliği içinde çalıştığının Konsey tarafından oybirliği ile onaylanmasını takiben başlayacak. İOA ile eş zamanlı olarak imzalanan Geçici Anlaşma’nın da yürürlüğe girmesi için Konsey kararı gerekiyor. Geçici Anlaşma, İOA’daki ticarete ilişkin düzenlemelerin İOA’nın onay sürecinin tamamlamasını beklemeden uygulanmasına imkan tanıyor.

Devamını Oku

AİHM KKTC TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NU İÇ HUKUK YOLU OLARAK KABUL ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu`nda uzlaşmayla sonuçlanan bir başvuruyu onaylayarak, komisyonu bir iç hukuk yolu olarak kabul etti ve emsal niteliği taşıyan bir karara imza attı.

Devamını Oku

TERÖRÜN FİNANSMANI VE SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN AKLANMASI, ARANMASI, ELKONMASI VE MÜSADERESİNE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Terörün Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. 1990 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi ve Müsadere Edilmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Strazburg Konvansiyonu olarak da biliniyor), uluslararası gelişmeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek güncellenmiş halini oluşturan söz konusu Sözleşme, 16 Mayıs 2005 tarihinde imzaya açılmıştı. Sözleşme 23 ülke tarafından imzalanmış, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Malta, Moldova, Polonya ve Romanya tarafından ise onaylanmıştı. Türkiye, Sözleşmeyi 28 Mart 2007 tarihinde imzalamıştı. Strazburg Konvansiyonu’na ek olarak, kara para aklamanın yanı sıra, terör finansmanını da suç sayan Sözleşme kapsamında, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin 2. Maddesinde yapılan “terörün finansmanı” tanımı benimsenmiş ve Sözleşmenin III., IV. ve V. bölümlerinde yer alan tüm hükümlerin (tedbir, müsadere, soruşturma yetkileri ve teknikleri, önleyici tedbirler, uluslararası adli işbirliği, mali istihbarat birimleri arasındaki idari işbirliği) terörün finansmanı için de uygulanması öngörülüyor. Sözleşmede ayrıca mali istihbarat birimi (Financal Intelligence Unit-FIU) tanımı ile aklama suçu ve terörün finansmanı kapsamında alınacak kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi gibi önleyici tedbirlere de yer veriliyor.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE TASLAK RAPORU`NA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA ÖNERİLER EKLENDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan ve 21 Nisan’da AP Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen taslak raporda AP`nin Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi`nin önerileri de yer aldı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU BAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 28 Nisan 2008 tarihinde 2008-2009 dönemine ilişkin Ekonomik Tahmin Raporunu açıkladı. Raporda 2008 yılında 27 üyeli AB ekonomisinin %2, Avro Alanı’nın %1,7; 2009 yılında AB-27’nin %1,8, Avro Alanı’nın ise %1,5 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Bilindiği üzere 2007 yılında AB ekonomisi %2,8, Avro Alanı ise %2,6 oranında büyümüştü. AB ekonomisinin 2007 yılına kıyasla 2008 ve 2009 yıllarında daha düşük oranda büyüyeceğinin öngörülmesinin temel sebepleri olarak mali piyasalardaki sıkıntı, ABD ekonomisindeki yavaşlama (Komisyon ABD ekonomisinin 2008 yılında %0,9, 2009 yılında ise %0,7 oranında büyüyeceğini öngörüyor) ve mal fiyatlarındaki artış gösteriliyor.

Devamını Oku