İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2008

GENİŞLEME SÜRECİNDE BALKANLARDAKİ GELİŞMELER

Geçtiğimiz hafta, Sırbistan ile AB arasında imzalanmış olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın ticari hükümlerinin uygulanmaya başlanmasına ve Makedonya vatandaşlarına vize muafiyetinin tanınmasına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.

AB üyeliğine potansiyel aday ülke Sırbistan ile AB arasında 29 Nisan 2008 tarihinde imzalanan İstikrar ve Ortaklık Antlaşması, Sırp Parlamentosu tarafından 9 Eylül’de onaylandı. Bu onayı çok olumlu bir gelişme olarak yorumlayan Avrupa Komisyonu yetkilileri, Nisan’da imzalanan Geçici Anlaşmanın AB Üye Devletleri tarafından uygulanması gerektiğini hatırlattı. Bilindiği üzere, Geçici Anlaşma (Interim Agreement), İstikrar ve Ortaklık anlaşmasının ticarete ilişkin hükümlerinin AB Üye Devletleri içerisinde onay sürecinin tamamlamasını beklemeden uygulanmasına imkân tanıyor. Sırbistan ile AB arasında imzalanan ilk resmi anlaşma olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın, AB üyelik süreci açısından önemli bir adım olduğu kabul ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Güvenlik ve Özgürlükten sorumlu Üyesi Jacques Barrot, Birliğe aday ülkelerden Makedonya vatandaşlarına 2009 yılından itibaren vize muafiyeti getirileceğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Makedonya vatandaşları, 1 Ocak 2008 tarihinden bu yana vize kolaylığı anlaşmasından yararlanıyor. Vize muafiyetine ilişkin yol haritası ise, 15 Mayıs tarihinde Makedonya yetkililerine iletilirken; söz konusu vize serbestîsinin ülkede devam eden reform çalışmalarını tetiklemeyi amaçladığı açıklanmıştı.