İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-19 OCAK 2007

İSTATİSTİK BAŞLIĞINDA MÜZAKERELERİN AÇILMASINA YÖNELİK İLK ADIM ATILDI

18 Ocak 2007 tarihinde Brüksel’de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), ‘İstatistik’ başlığında Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet gönderme kararına vardı. Bunun yanı sıra ‘Sosyal Politika ve İstihdam’ başlığında da bir mektup gönderilerek, müzakerelerin açılması için Türkiye’nin grev, lokavt ve toplu sözleşme haklarında AB ve ILO standartlarının benimsemesi amacıyla bir eylem planı sunmasının açılış kriteri olarak belirlendiğinin iletilmesi kararlaştırıldı. Açılış kriteri öngörülmeyen ‘Mali Kontrol’ ve ‘Ekonomik ve Parasal Politikalar’ fasıllarında, AB’nin önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet mektubu göndermesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu, ‘İşletme ve Sanayi Politikası’ başlığında müzakereleri başlatma kararı almıştı. ‘İstatistik’ başlığına ilişkin alınan karar ile, önümüzdeki dönemde müzakerelere başlanacak başlık sayısı iki oldu. Bu iki başlıkta müzakerelerin açılması için tarafların pozisyon belgelerini oluşturmaları bekleniyor. Türkiye'nin pozisyon belgesini sunmasının ardından üye ülkelerin onayıyla AB'nin ortak tutum belgesini sonuçlandırması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi sonrasında Türkiye, AB Dönem Başkanlığı tarafından ilgili başlıkta müzakerelerin açılması için düzenlenen Hükümetlerarası Konferansa davet edilecek.