İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-19 OCAK 2007

ATAD, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN AB TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE ALINMASINA ADLİ İTİRAZ YOLUNU AÇTI

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD), 18 Ocak 2007 tarihinde aldığı kararla, terör örgütü PKK’nın AB terör örgütleri listesine alınmasına adli itiraz yolunu açtı ve örgüt yandaşlarının AB terör örgütleri listesinden çıkarılma talebinde bulunmaya hakkı olduğu görüşüne vardı. Osman Öcalan tarafından ATAD’a yapılan başvuruda, örgütün 2002 yılında dahil edildiği AB terör örgütleri listesinden çıkarılması talep edilmişti. Adalet Divanı, 15 Şubat 2005 tarihinde, Avrupa Konseyi’nin, PKK'yı AB terör örgütleri listesine alan kararına yönelik bu itirazı reddetmiş ve Osman Öcalan'ın “artık var olmayan” söz konusu örgütü temsil etme yetkisi bulunmadığını belirtmişti. PKK adına Osman Öcalan ve Kürdistan Ulusal Kongresi adına Şerif Vanlı tarafından temyize götüren kararda ATAD, Osman Öcalan'ın adli başvuru hakkı olduğu görüşünü onaylayarak, PKK yandaşlarının AB terör örgütleri listesi kapsamından çıkarılma talebinde bulunmaya hakkı olduğuna ve bu kişilerin taleplerinin tekrar incelenmesine karar verdi. Kararın orijinal metni http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-229/05%20P&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 adresinde yer almaktadır.