İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-19 OCAK 2007

AB İÇİNDE DNA VE PARMAK İZİ BİLGİLERİ PAYLAŞILACAK

Avrupa Birliği içişleri bakanları terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında DNA ve parmak izi bilgileri gibi verileri paylaşmaya karar verdiler. Konuyla ilgili 2005 yılında Almanya liderliğinde Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya ve İspanya arasında Prüm Anlaşması imzalanmıştı. AB Komisyonu liderliğinde Dresden’de gerçekleşen ve 27 üye ülkenin de katılımının sağlandığı gayri resmi toplantı ile bu Anlaşmaya AB boyutu katılmasına karar verildi. AB üye ülkeleri içinde İngiltere, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’nın anlaşmaya temkinli yaklaştıkları belirtiliyor.

Prüm Anlaşması sonrasında Almanya ve Avusturya arasında yapılan işbirliği sonucu, Almanya’da 1500, Avusturya’da ise 1400 aranan DNA örneğinin bulunduğu belirtiliyor. Adalet ve içişleri alanında oybirliğine dayanan AB karar alma mekanizması dikkate alındığında, Dresden’de gerçekleşen gayri resmi toplantıda 27 üye ülkenin görüş birliğine varması, Almanya’nın dönem başkanlığında elde ettiği ilk siyasi başarı olarak yorumlanıyor. Bazı sivil toplum örgütleri ise bu tür bilgilerin sınırlama olmaksızın paylaşılmasını kişilik haklarının ihlali olarak değerlendiriyor.

Toplantıda farklı üye ülkelerin vatandaşlarının boşanması konusunda da adım atıldı. AB’de her yıl bu tür yaklaşık 170.000 boşanma gerçekleşiyor. Boşanma konusunda çekinceleri olan ülkelerin ise boşanmanın yasak olduğu Malta ve 4 yıllık bir boşanma süresinin geçerli olduğu İrlanda ile İngiltere olduğu belirtiliyor.