İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-19 OCAK 2007

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MASSİMO D’ALEMA İLE AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYESİ OLLİ REHN AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ KONUSUNDA ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Massimo D’Alema ile Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn 16 Ocak’ta Roma’da AB-Türkiye ilişkilerine de değinen ortak bir basın toplantısı düzenledi. Olli Rehn, AB’nin Türkiye’ye karşı dürüst ve kararlı olmasından yana olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı adayı İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy’nin, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olan tutumunun reform sürecini yıprattığına dikkat çekti. Massimo D’Alema ise, AB’nin Türkiye’yi reformları sürdürmesi için desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Rehn ve D’Alema tarafından vurgulanan husus, Türkiye’nin Ek Protokol’den kapsamındaki yükümlülüklerini, AB’nin de Kuzey Kıbrıs’la doğrudan ticareti mümkün kılacak düzenlemelerin onaylanması taahhüdünü yerine getirmesi gerektiği oldu.