İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2008

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ TROYKA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye-AB Troyka toplantısı 15 Eylül 2008 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıda katılım müzakereleri sürecindeki gelişmeler ve Kafkasya Bölgesi’ndeki sorunlar ele alındı. Katılım müzakereleri sürecine ilişkin olarak, Troyka toplantısında Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, 2007–2008 döneminde Vakıflar Kanunu ve Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi’nde yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, 29 yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni Ulusal Program’ın hâlihazırda sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal aktörlerin görüşüne sunulduğunu dile getiren Babacan, Ulusal Program’ın 400’den fazla yasal düzenleme içerdiğini ifade etti. Türkiye’nin hedefinin AB üyeliği olduğunun altını çizen Ali Babacan, Türkiye’nin AB ile aynı değerleri paylaştığını vurguladı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ise, reform sürecine dikkat çekerek, Türkiye’nin mevcut siyasi istikrar ortamını, anayasasını, ülkenin ve toplumun geldiği noktayı yansıtacak şekilde güncelleştirecek, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini sağlamlaştıracak şekilde kullanması gerektiğini belirtti. Rehn ayrıca, 2008 yılı sona ermeden birkaç fasılda daha müzakerelerin açılabileceğini söyledi. Müzakerelerin açılmasına hazır olan fasıllar; “Sermayenin Serbest Dolaşımı” ile “Bilgi Toplumu ve Medya” olarak sıralanırken, “Enerji” faslına ilişkin çalışmaların da sürdüğü dile getirildi. Troyka toplantısında Fransa Dönem Başkanlığı’nı temsil eden Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Pierre Jouyet ise, Türkiye ile katılım müzakerelerinin tamamen tarafsız ve adil olarak yürütüleceği güvencesini verdi.

 

Toplantıda üzerinde durulan bir diğer konu Kafkasya Bölgesi’ndeki sorunlar ve bu çerçevede bölgesel çatışmaların Türkiye ile AB arasında daha yakın bir işbirliği gerektirmesiydi. Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan tarafından Türkiye’nin üyesi olduğu bir Avrupa Birliği’nin dünya barışı, istikrar ve refah için önemli bir rol oynayabileceğine işaret edildi; bunun yanında Türkiye’nin üyeliğinin Avrupa’nın siyasi ve diplomatik gücünü artıracağı vurgulandı. Jean-Pierre Jouyet ise, Türkiye’nin Gürcistan’daki sorunun çözümünde ve Kafkaslarda farklı aktörler arasında bölgesel diyaloğun güçlendirilmesinde oynadığı etkin rolü memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Türkiye’nin “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” oluşturma girişiminin bölgedeki istikrar ve güvenliğe önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesini yapan Jean-Pierre Jouyet, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Ermenistan’a yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti aktardı.