İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2008

AB MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI NİCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) Konseyi toplantısı 12–13 Eylül 2008 tarihlerinde Fransa’nın Nice kentinde gerçekleştirildi. Avrupa Merkez Bankaları’nın yöneticileri, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi Başkanı ve Avrupa Yatırım Bankası Başkanı’nın yanı sıra Avrupa bankacılık ve sigorta şirketlerinin liderleri de toplantıya katıldı.

ECOFIN Başkanı olan Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mali piyasaların, enflasyon şoku ve değişimi gibi çeşitli darbelerle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu darbelere karşı büyümeye dayalı ortak bir cevap bulabileceklerini, böylece artan fiyatlarla etkin olarak mücadele edilirken, vatandaşların da alım güçlerini geri kazanabileceklerini ifade etti. Ayrıca Lagarde, bu krizlerin, hedefledikleri ekonomik istikrara zarar verebileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda, AB ekonomi ve maliye bakanları dört ilke üzerinde anlaştılar:

Üye devletlerin, kamu açığını azaltmak için açık bir hedef koyan “İstikrar ve Büyüme Paktı”na uyum sağlamaları,
Avrupa genelinde büyümenin yavaşlamasının önüne geçilmesi için, yapısal reformların sürdürülmesi,
Ekonomik faaliyetlerin; büyüme, istihdam ve rekabet edebilirliği karşılayacak şekilde ve yeterli derecede finanse edilmesi,
Özellikle finans kurumlarının ticari işlemlerinin gözetiminin geliştirilmesine rehberlik edecek kurallar belirlenmesi.

Christine Lagarde, denetimlerin tek bir çatı altında toplanmasının, finans sektörünün daha etkili ve sağlam işlemesi anlamına geldiğini kaydetti. Üye ülkelerin bu denetime Avrupa çapında bir boyut getirmek zorunda olduklarına işaret eden Lagarde, alınan kararların nitelikli bir çoğunluk tarafından uygulanması durumunda yeterli olabileceğini, aksi takdirde uzun vadeli olamayacaklarını savundu.