İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2008

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9’A, TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,7’YE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Eylül 2008’de açıkladığı verilere göre, “Hane Halkı İşgücü Araştırması” Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan Haziran 2008 dönemi sonuçları doğrultusunda, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 96 bin kişi artarak 2.237 milyon kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise %0,2 artışla %9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı %0,4 artışla %11,5, kırsal yerlerde ise %0,3 azalmayla % 5,2 oldu.

 

Tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla %11,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre herhangi bir değişim göstermeyerek %10,3, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla %17,3 oldu. Bu dönemdeki işsizlerin, %70,2'sinin erkek nüfus, %56,4'ünün lise altı eğitimli olduğu gözlendi.

 

2008 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 462 bin kişi artarak, 22.557 milyon kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 58 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 519 bin kişi arttı.

Haziran 2008 döneminde istihdam edilenlerin %27,6'sı tarım, %19,4’ü sanayi, %6,3’ü inşaat, %46,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payı %0,8 azaldı, buna karşılık sanayi sektörünün payı %0,4, hizmetler sektörünün payı %0,5 arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişmedi.

 

İstihdam edilenlerin %72,6’sını erkek nüfus oluşturuyor. İstihdamdaki nüfusun %60,8’i lise altı eğitimli. İstihdam edilenlerin %58,2’si maaşlı ve ücretli, %26,4’ü kendi hesabına ve işveren, %15,4’ü ücretsiz aile işçisi konumunda bulunuyor. İstihdam edilenlerin %61,7 ile en büyük bölümü “1–9 kişi arası” çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor. Çalışanların %3,2’sinin ek bir işi bulunuyor.

Kayıt dışı istihdam oranı da Haziran döneminde düşmeye devam etti. Yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puanlık azalışla % 46,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı %88,1’den %87,9'a, tarım dışı sektörlerde %32,8’den %30,4’e düştü.