İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-5 EKİM 2008

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ “KIBRIS’TA DURUM” BAŞLIKLI RAPORU KABUL ETTİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Alman Parlamenter Joachim Hörst tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ta Durum” başlıklı rapor (Karar no: 1628), 1 Ekim’de AKPM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’da 126 üye hazır bulunurken, raporun onaylanmasına ilişkin karar, 20 ret ve 7 çekimser oya karşı 99 oyla alındı. Raporun giriş bölümünde, yürütülmekte olan kapsamlı müzakereler sonucunda Kıbrıslı Türkler ve Rumlar için adil bir çözüm bulunmasına yönelik bağlılık yinelendi. Aynı zamanda, iki taraf arasında mevcut güven eksikliğine değinilerek Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs’ta yürüttüğü “European Forum Cyprus” adlı projenin ve tarih eğitimindeki yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hem Kıbrıs hem de Avrupa ile bütünleşmesinin desteklenmesi çağrısı yapılırken ticaret, eğitim, kültür ve spor alanlarında iyi niyetli adımlar atılmasının üzerinde duruldu.

Raporda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY), Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesini engelleyen vetosunu kaldırması çağrısında bulunuldu. Diğer taraftan, Kıbrıslı Türklerin kültür, eğitim, spor ve gençlik alanlarında uluslararası faaliyetlere katılımının engellenmemesi gerektiği vurgulanan Raporda, KKTC’ye ise, ayrı bir devlet kurma konusunda ısrarcı davranmaması çağrısı yapıldı. Buna ek olarak, kuzeyde yer alan Rum mallarının satılmasının durdurulması, dini ve kültürel eserlerin korunması ve Güzelyurt bölgesinin Birleşmiş Milletler denetimine bırakılması, raporda değinilen diğer hususlar oldu.

Türkiye’ye yapılan çağrıda ise, adada bulunan Türk askerlerinin sayısının azaltılmasına ve Gümrük Birliği ile Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülükler doğrultusunda GKRY ile bir ticari anlaşma imzalanmasına yer verildi. Öte yandan, kayıp şahıslara ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararlardan doğan mecburiyetlerin yerine getirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Rapora ilişkin olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda uzun yıllardır devam eden BM müzakere sürecinde belirlenen siyasi eşitlik statüsü gibi ilkeleri göz ardı eden ve çözüm perspektifinden yoksun söz konusu raporun kapsamlı müzakerelere katkı yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Raporun orijinal tam metnine http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/ AdoptedText/ta08/ERES1628.htm  adresinden ulaşabilirsiniz.