İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-5 EKİM 2008

AVRUPA KENT YAŞAMI 2008 İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın Avrupa Kent Yaşamına ilişkin Kent Gözlemi 2008 (Urban Audit 2008) raporu yayınlandı. Rapor, Norveç, İsviçre, Hırvatistan ve Türkiye gibi 41’i AB dışından, toplam 362 şehre ilişkin istatistikler içeriyor. 2009’dan itibaren yıllık olarak yayınlanacak raporda, 420.000 istatistikî veriyle, kentlerde yaşam koşulları ve yaşlanan nüfus, göç, konut,  çevre gibi önemli sorunlara odaklanılıyor. Geniş kapsamlı bu veri çalışması bölgesel politika, büyüme ve istihdam stratejileri için önemli bir kaynak niteliğinde bulunuyor.

Kirlilik ve sosyal eşitsizlik gibi konulara ilave olarak rapor, ihtiyaçlara göre çözüm ve yatırım yapılmasına olanak sağlayacak yeni veriler de ortaya koyuyor. Şehirlerin, yeşil alan, ulaşım imkânları ve diğer hizmetler gibi çeşitli yönlerden yaşam kalitesine ilişkin çeşitli alanlarda birbirlerini karşılaştırma ve ilerleme sağlama imkânına kavuşması amaçlanıyor. Raporda, nüfus, sosyal politika/istihdam, ekonomi, yurttaşların katılımı, eğitim/gençlik, ulaştırma/turizm, bilgi toplumu, kültür ve çevre olmak üzere dokuz alanda veriler ortaya koyuluyor. En önemli alanlar olarak ise, nüfus, istihdam/gençlik, çevre ve ulaşım göze çarpıyor.

Raporun ortaya koyduğu verilere göre, başta Orta ve Doğu Avrupa olmak üzere, birçok şehirde nüfus artışı azalıyor. Diğer yandan, İrlanda, İspanya, Yunanistan, Finlandiya ve Norveç gibi bazı şehirlerde ise nüfus artışı gözleniyor. Avrupa’nın en kalabalık nüfuslu ilk 10 şehri arasında İstanbul birinci sırada yer alırken; 15 yaş altı genç nüfus istatistiklerinde Türkiye, listenin tamamını kaplaması nedeniyle kapsam dışında bulunuyor. Nüfusu 1 milyonu aşan Avrupa kentlerinde 9,898 milyon nüfuslu İstanbul’u Londra (7,429 milyon), Paris (6,385 milyon), Ankara (3,402 milyon), Berlin (3,388 milyon), Madrid (3,100 milyon), Atina (2,884 milyon), Roma (2,554 milyon) ve İzmir (2,387milyon) izliyor.

İstihdam alanındaki verilere bakıldığında zaman zaman, bir Avrupa şehrinde çeşitli bölgeler arasında işsizlik oranlarına ilişkin farklılıklar, AB’nin çeşitli şehirleri ve bölgeleri arasındaki farktan daha fazla olabiliyor.  Çevre konusunda ise atıklar, raporun dikkat çekici alanlarından birini oluşturuyor. Geri dönüşümü yapılan atık miktarlarına ilişkin olarak şehirler arasında önemli farklılıklar bulunuyor.