İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-5 EKİM 2008

EŞİTLİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği Fransa Dönem Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen 2. Eşitlik Zirvesi 29–30 Eylül 2008 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirildi. Zirve, ayrımcılıkla mücadele ilkelerinin etkin bir biçimde uygulanması hedefini paylaşan ve eşitlik konusunda çalışan 400’ün üzerinde üst düzey temsilciyi bir araya getirdi. Bilindiği üzere 2007 yılı AB tarafından Eşit Fırsatlar Yılı ilan edilmiş, bu çerçevede ilk eşitlik zirvesi de Almanya Dönem Başkanlığı tarafından düzenlenmişti. 29–30 Eylül 2008 tarihlerinde düzenlenen ikinci zirve ise, üye ülkelerin Eşit Fırsatlar Yılı kapsamındaki taahhütlerinin değerlendirilmesi, ayrımcılıkla mücadele çabalarına hız verilmesi ve uzun vadeli bir perspektif yaratılarak eşitliğin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

2. Eşitlik Zirvesi’ne ilişkin olarak Fransa’nın Çalışma Bakanı Xavier Bertrand ve Avrupa Komisyonu’nun İstihdamdan Sorumlu Üyesi Vladimír Špidla, antlaşmalar ve yasal düzenlemeler aracılığıyla Avrupa Birliği’nin üye devletlerdeki ayrımcılıkla mücadele çalışmalarında önemli bir rol oynayabileceğini belirttiler. Bu çerçevede, gerek AB düzeyindeki gerekse ulusal düzeydeki aktörlerin (vakıflar, sivil toplum kuruluşları, yerel aktörler, sosyal ortaklar, medya vs.) ayrımcılıkla mücadele ve zihniyet değişimine ilişkin ilkeleri uygulama kapasitelerine vurgu yapıldı. Zirve’de Avrupa Komisyonu tarafından 2 Temmuz 2008 tarihinde sunulan Eşit Muameleye İlişkin Taslak Yönerge de tartışıldı.  Xavier Bertrand ve Vladimír Špidla, önerilen Yönergenin kabul edilmesinin, yasal zemini 1998 yılında oluşturulan ayrımcılıkla mücadele konusundaki çalışmaların sürdürülmesi açısından önemine vurgu yaptılar. Zirvede üzerinde durulan diğer konular ise, bu zirvede yapılan çalışmaların 2009 yılı Kasım ayında İsveç Dönem Başkanlığı tarafından düzenlenecek 3. Eşitlik Zirvesi’nin gündeminde yer alması ile 12 Kasım 2008 tarihinde Paris’te düzenlenecek “Değişen Avrupa’da Ortaya Çıkan Sosyal Sorunlar” konferansının ana gündem maddesini oluşturacak Avrupa sosyal gündemindeki reform çalışmaları oldu.

Paris’te düzenlenen 2. Eşitlik Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesi’ne http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0929_sommet_egalite/conclusions_of_the_equality_summit_EN.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.