İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 EKİM 2008

AB’DE İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME ORANLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 8 Ekim’de açıkladığı verilere göre, GSYİH değişimi ile tanımlanan büyüme, 2008’in ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla, Avro Alanı’nda  %0,2 düştü, AB27’de ise sabit kaldı. Yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranları da, geçen yılın son çeyreğine kıyasla Avro Alanı’nda %0,7 ve AB27’de %0,6 artmıştı.

Bir önceki yıl ile kıyaslandığında ise, 2008’in ikinci çeyreğinde, GSYİH’daki artış, 2007’nin ikinci çeyreğine göre, Avro Alanı’nda %1,4 ve AB27’de %1,7 düzeyinde oldu. 2008 birinci çeyrekte, 2007’nin ilk çeyreğine göre artış ise, Avro Alanı ve AB27’de sırasıyla  %2,1 ve  %2,3 idi.