İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 EKİM 2008

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Dünyada ve AB’deki endişe verici gelişmelerle birlikte bir hafta daha geçti. Mali kriz karşısında alınan önlemlerin piyasalara güveni tesis etmekte yetersiz kaldığı görüldü. Uzun süredir ‘geliyorum’ diyen krizi önlemek için zamanında harekete geçmeyen hükümetler ve özellikle ABD’de Bush yönetimi bu kriz için suçlanıyor. Ancak yirminci yüzyılın sonunda ve yirmibirinci yüzyılın başında yaşadığımız dünyayı değiştiren köklü değişim, piyasa mekanizmalarını, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi ve para piyasalarının işleme biçimini altüst etti

Devamını Oku

KÜRESEL FİNANSAL KRİZ DEVAM EDERKEN ÜLKELER, YENİ POLİTİKALARA HIZ VERDİ

Dünyayı sarsan küresel kriz devam ederken, ülkeler de, krizin aşılması için yeni politikalar oluşturmaya çalışıyor. Bu kapsamda, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 8 Ekim’de 400 milyar sterlinlik (692 milyar dolar) temel olarak üç bölümden oluşan kurtarma planını açıkladı. Brown, bu fonun 50 milyar sterlinlik bölümünün bankaların kısmen kamulaştırılması için ayrıldığını, bunun karşılığında devletin bankalardan hisse senedi alacağını, ikinci bölümünün ise –ki bu bölüm 250 milyar sterlinlik en büyük bölüm – bankaların yeni dönemli kredilerini garanti etmek için kullanılacağını belirtti

Devamını Oku

AB’DE İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME ORANLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 8 Ekim’de açıkladığı verilere göre, GSYİH değişimi ile tanımlanan büyüme, 2008’in ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla, Avro Alanı’nda %0,2 düştü, AB27’de ise sabit kaldı. Yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranları da, geçen yılın son çeyreğine kıyasla Avro Alanı’nda %0,7 ve AB27’de %0,6 artmıştı.

Devamını Oku

NATO ÜYESİ ÜLKELERİN SAVUNMA BAKANLARI, BUDAPEŞTE’DE GAYRİ RESMİ OLARAK TOPLANDI

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 9–10 Ekim tarihlerinde Macaristan’ın Başkenti Budapeşte`de gayri resmi olarak toplandı. Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün katılmadığı toplantıda Türkiye, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan İldem tarafından temsil edildi. Toplantıda Bakanlar, İttifak`ın çeşitli bölgelerde sürdürdüğü operasyonlara ilişkin gelişmeleri incelerken, Afganistan’da artarak devam eden sorunların aşılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundular ve Uluslararası Destek Gücü (ISAF) dosyasını da ayrıntılı olarak ele aldılar.

Devamını Oku

PORTEKİZ VE KARADAĞ, KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

Portekiz 7 Ekim’de Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan 22. AB üyesi oldu. Dışişleri Bakanı Luis Amado yaptığı açıklamada, Kosova’nın bağımsızlığının geri döndürülemez olduğuna ikna olduklarını belirterek, Portekiz’in çıkarlarının Kosova’nın bağımsızlığını tanımadan yana olduğunu ifade etti. Halen Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan AB üyeleri ise GKRY, İspanya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan.

Devamını Oku

AB-RUSYA ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANDI

AB-Rusya Ortaklık ve İşbirliği Konseyi, 8 Ekim’de, Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden sorumlu üyesi Andris Pielbags, AB Enerji Konseyi Başkanı ve Fransız Enerji Bakanı Jean-Louis Borloo, Gelecek Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti’nin Enerji Bakanı Martin Riman ve Rus Enerji Bakanı Sergei Shmatko`nun katılımıyla toplandı. Toplantıda, AB-Enerji Diyaloğu 9. İlerleme Raporu kabul edilirken, Rusya ve Gürcistan arasında çatışma çıkmasını takip eden iki ayda AB`nin enerji arzı ile ilgili endişeleri de giderilmeye çalışıldı. Bu doğrultuda açık enerji diyaloğuna devam edilmesi kararlaştırıldı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ AİLE BİRLEŞİMİ HAKKINDA BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 8 Ekim’de, AB’de kapsamlı bir göç politikası oluşturulması hedefine yönelik olarak, üçüncü ülke vatandaşlarının aile birleşimi hakkında bir rapor yayımladı. Raporda, halihazırda İrlanda, Danimarka, İngiltere haricindeki AB Üye Devletlerinde uygulanan ve Birlik genelinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının aile birleşimi hakkına ilişkin kuralları düzenleyen 2003/86/AT sayılı Direktif’in daha yeknesak bir şekilde uygulanması gereği vurgulanıyor.

Devamını Oku