İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2008

GENEL İŞLER/ DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Genel İşler/Dış İlişkiler Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 13 Ekim 2008 tarihinde Lüksemburg’da toplandı. Toplantıda, 15–16 Ekim 2008 tarihli AB Konsey Toplantısı hazırlıkları ile Rusya, Özbekistan ve Beyaz Rusya ile ilişkiler görüşüldü. Toplantıda görüşülen ana gündem maddelerine ilişkin ayrıntılar şöyle:

AB Konsey Toplantısı: Dışişleri bakanları öncelikle Fransa Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan 15–16 Ekim tarihlerindeki Konsey Toplantısının taslak sonuçlarını görüştüler. (Bilindiği gibi AB Konsey toplantısında özellikle dünya piyasalarındaki mali kriz ve Lizbon Antlaşması’nın üzerinde duruldu.) Bakanlar ayrıca Aralık ayındaki Konsey toplantısının gündeminde göç ve sığınmaya ilişkin paktın imzalanmasının, enerji ve iklim değişikliği paketinin kabul edilmesinin, 1 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen Olağanüstü AB Konsey Toplantısı’nın sonuçlarının izlenmesinin yer almasına karar verdiler.

Gürcistan: AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları, toplantıda öncelikle 8 Eylül’de AB ile Rusya arasında varılan uzlaşma uyarınca Rusya’nın 10 Ekim’e kadar Güney Osetya ve Abhazya topraklarından çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Bilindiği gibi, Gürcistan krizini görüşmek üzere, 1 Eylül’de olağanüstü toplanan AB Liderleri Zirvesi’nde (AB Konseyi Zirvesi), Rus askeri birlikleri, 7 Ağustos 2008 öncesindeki pozisyonlarına dönene kadar Rusya ile yürütülen yeni ortaklık anlaşmasının müzakerelerinin askıya alınmasına karar verilmişti. Fransa Dönem Başkanlığı, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Javier Solana ve pek çok üye devletin Rusya’nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, bu nedenle müzakerelerin gecikmeksizin başlaması gerektiğini dile getirdikleri biliniyor. Ancak Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti’nin konuyla ilgili çekinceleri nedeniyle üye devletlerin dışişleri bakanları, Rusya ile müzakereleri yeniden başlatma kararı almadı.

Beyaz Rusya: AB tarafından demokratik olmamakla eleştirilen 28 Eylül seçimlerinin ardından demokrasi ve insan haklarının korunması konularında Beyaz Rusya ile AB arasındaki diyaloğun geliştirilmesine karar verildi.

Özbekistan: AB üye devletlerinin dışişleri bakanları, geçen 12 aylık sürede Özbekistan’ın hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması konularında ilerleme kaydettiğini belirttiler. Bu çerçevede Ekim 2005’ten beri yürürlükte olan vize yasağının kaldırılmasına; ancak, uygulamada olan silah satışına ilişkin ambargonun sürdürülmesi karar verildi.

Zimbabve: 15 Eylül 2008 tarihli gücün paylaşılması ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın halen uygulanmamasından duyulan endişe dile getirilerek ülkede insani yaşam koşullarının kötüleştiği uyarısı yapıldı.

Meksika: AB üye devletlerinin dışişleri bakanları, Avrupa Komisyonu’nun Meksika ile stratejik ortaklık kurulmasına yönelik tavsiye kararını desteklediklerini açıkladılar. Bu ortaklığın AB ile Meksika arasında 2000 yılından bu yana yürürlükte olan ekonomik ortaklık, siyasi koordinasyon ve işbirliği anlaşması çerçevesinde olması gerektiği vurgulanırken; AB’nin Meksika ile ilişkilerini geliştirmesinin tüm Latin Amerika ile olan ilişkileri de derinleştireceği belirtildi. Tarafların, barışın sağlanması, güvenlik, organize suçlar, terörle mücadele, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, göç, bölgesel entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması ve iklim değişikliği gibi alanlarda küresel düzeyde ortak değerlerin ve çıkarların korunması konusunda birlikte çalışacağı ifade edildi.