İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2008

AB’DE EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 15 Ekim’de açıkladığı verilere göre, 15 ülkeden oluşan Avro Alanı yılık enflasyon oranı, Eylül 2008’de %3,6 oldu. Ağustos 2008’de yıllık enflasyon %3,8 iken, geçen yılın Eylül ayında ise % 2,1 idi. Yıllık enflasyondaki düşüşte, uluslararası alanda petrol fiyatlarındaki azalma etkili oldu. Eylül 2008’de aylık enflasyon ise, %0,2 olarak kaydedildi.

AB27’de ise, yıllık enflasyon, Ağustos 2008’de %4,3’ten Eylül 2008’de %4,2’ye düştü. Geçen yılın aynı ayında ise, yıllık enflasyon, %2,2 idi. AB27’de aylık enflasyon ise, %0,3 olarak kaydedildi.

Eylül 2008’de en düşük yıllık oranlar, Hollanda (%2,8), Almanya (%3), İrlanda ve Portekiz’de (%3,2) kaydedilirken; Letonya (%14,7), Bulgaristan (%11,4) ve Litvanya (%11,3), enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler olarak sıralandı. Ağustos 2008’e kıyasla yıllık enflasyon on yedi ülkede düşerken; iki ülkede sabit kaldı, sekiz ülkede ise arttı.

Sektörler itibariyle Eylül 2008’de, en yüksek yılık enflasyon, %6,2 ile konut, %5,8 ile ulaştırma ve %5,7 ile gıda alanında kaydedilirken; iletişim sektöründe fiyatlar, %2,6 oranında düşüş gösterdi. En düşük fiyat artış oranlarının tespit edildiği sektörler ise, %0,1 ile kültür ve eğlence ve %0,7 ile hazır giyim oldu.

Aylık bazda ise, en düşük ve en yüksek fiyat artışlarının görüldüğü sektörler, yıllık bazdaki verilerden faklılık gösterdi. En yüksek artışlar, %6,5 ile hazır giyim, %0,8 ile eğitim ve %0,5 ile ev araç gereçleri sektöründe görülürken; kültür ve eğitim ile otel ve restoran sektörlerinde fiyatlar %1,1, ulaştırma sektöründe ise %0,6 azalış gösterdi.