İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2008

AVRUPA BİRLİĞİ – KANADA ZİRVESİ YAPILDI

Avrupa Birliği – Kanada Zirvesi, 17 Ekim’de gerçekleştirildi. AB ve Kanada arasındaki ekonomik işbirliğini pekiştirmeyi amaçlayan zirvede, mevcut ekonomik durum ışığında uluslararası finansal durum ele alındı. Zirvede ayrıca, uluslararası barış ve güvenlik, enerji, çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda da ilişkilerin güçlendirileceği kaydedildi. Zirve, taraflarca Birlik ve Kanada arasında yeni girişimlere yönelik bir fırsat olarak nitelendi. Son zirve toplantısından bu yana, Kanada’nın, altı AB üyesi ülkeye vizeyi kaldırdığı belirtilerek, serbest seyahat etme olanağının tüm AB üye vatandaşlarına uygulanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Zirve sonuç bildirgesinde, ekonomik ortaklık konusunda, AB ve Kanada ilişkilerinin olumlu şekilde süregeldiği vurgulanırken; iki taraflı ticaretin her yıl büyümekte olduğu ve Kanada ile AB’nin Doha Kalkınma Gündemi kapsamında Dünya Ticaret Örgütü’nde müzakereleri ilerletmeye kararlı olduğunun altı çizildi. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde AB ve Kanada arasındaki kapsamlı hava taşımacılığı anlaşmasının müzakerelerinde kesin başarı gösterilmesine gayret edildiği de belirtildi.

Zirvenin temel konularından birini oluşturan enerji ve çevre alanında da, küresel ısınma ve enerji güvenliğine ilişkin, özellikle küresel emisyonu 2050’ye kadar en az %50 azaltmaya yönelik çalışmaların yapılacağının ümit edildiği bildirildi. Enerji konusunda ise Yüksek Düzey Diyaloğun devam ettirileceği belirtildi.

Zirvede ayrıca, barış ve güvenlik konularında; insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, uluslararası hukuk ve çok taraflılığa dayalı uluslararası düzenin yerleşmesini teşvik etmek için Birleşmiş Milletler çerçevesinde ortak çalışmaların ilerletilmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak Zirvede, Gürcistan’daki son gelişmelerle ilgili olarak da, Gürcistan’ın bağımsızlık, egemenlik ve bölgesel bütünlüğü kabul edilerek; Rusya’nın Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığını tanıması kararı kınandı.