İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2008

AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI KAPSAMINDA FAS’IN STATÜSÜ YÜKSELTİLİYOR

13 Ekim’de Lüksemburg’da bir araya gelen Avrupa Birliği ve Fas heyetleri, Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighborhood Policy) kapsamında Fas’ın statüsünün artırılması konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre, Fas, AB pazarına uzun vadede Norveç ve İsviçre ile aynı oranda dâhil olabilecek.

Yükseltilmiş statü ile Fas ve AB arasındaki ticari ilişkilerin karşılıklı olarak derinleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ilk aşamada, AB ve Fas arasında halen müzakere edilmekte olan serbest ticaret anlaşmasına kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, sermaye hareketleri, rekabet ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular da eklenecek. Ayrıca Fas, dışişleri ve ulaştırma bakanları toplantıları gibi çeşitli Konsey toplantılarına katılabilecek.

Öte yandan, iki taraf arasında göç konusundaki anlaşmazlık ise devam ediyor. Fas, Sahra altı bölgelerden gelerek Fas üzerinden AB’ye geçen kaçak göçmenlere ilişkin sorumluluk kabul etmek istemiyor. Taraflar arasında geri kabul anlaşması da bu nedenle imzalanamıyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Fas Dışişleri Bakanı Fissi Fihri, ENP kapsamındaki yükseltilmiş statünün, eski Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi tarafından verilen sözün yerine getirilmesi olduğunu belirtti. Prodi, Fas’a kurumlar dışında kalan her şeyi içeren bir AB ile bütünleşme süreci önermişti.