İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2008

İKV’den Haftaya Bakış

Küresel mali krize karşı uzun soluklu bir iyileştirmeyi hedefleyen uluslar arası girişimlerin yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktık. AB Konseyi, 15–16 Ekim Zirvesi’nde aldığı kararlar doğrultusunda küresel finans sisteminin yeniden yapılandırılması konusunu gündeme getirdi. Asya-Avrupa Zirvesi’nde de üzerinde durulan bu konu, yeni bir Bretton Woods sisteminin kurulması olarak adlandırılıyor. Küresel sistemde 1970’lerden bu yana var olan ve ABD merkezli bir sistemden çok kutuplu bir sisteme geçişe yönelik süreç, giderek hızlandı ve özellikle Çin’in yükselişi ile birlikte kaçınılmaz bir gerçeklik olarak ortaya çıktı. Var olan düzenlemeler ve kurumsal yapılar, bu yeni gerçeklere uyarlanmak zorunda. Özellikle 1990’lı yılardan beri belirli aralıklarla dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan ve kimsenin tam olarak kontrol edemediği krizlerin, son olarak Batı’yı ve küresel finansın kalbini hedef alması ile durumun vehameti tam olarak anlaşıldı

Devamını Oku

FİNANSAL KRİZ TARTIŞMALARINDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA…

Son haftalarda olduğu gibi bu hafta da, küresel mali kriz ve krize karşı alınacak önlemlere ilişkin tartışmalar, gündemdeki yerini koruyor. İngiltere’yi örnek alan Amerika da, 14 Ekimde bir kurtarma paketi açıkladı. Amerikan Hükümeti 700 milyar dolarlık yardım paketinden 250 milyar dolarlık bir bütçeyi bankacılık sektöründe sermaye artırımı ve yeni kredilere garantörlük amacıyla harcayacağını belirtti

Devamını Oku

AB ÜYE ÜLKE DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB üye ülke Devlet ve Hükümet Başkanları, 15–16 Ekim 2008 tarihlerinde, Brüksel’de biraraya geldi. AB Dönem Başkanı Fransa’nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin başkanlığında toplanan ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering’in de katıldığı Zirvede, küresel mali kriz, iklim değişikliği, enerji güvenliği, Rusya-Gürcistan arasındaki gerginlik, Fikir Grubu’nun yapısı ve Lizbon Antlaşması başta olmak üzere birçok konu tartışıldı

Devamını Oku

GENEL İŞLER/ DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Genel İşler/Dış İlişkiler Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 13 Ekim 2008 tarihinde Lüksemburg’da toplandı

Devamını Oku

AB’DE EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 15 Ekim’de açıkladığı verilere göre, 15 ülkeden oluşan Avro Alanı yılık enflasyon oranı, Eylül 2008’de %3,6 oldu. Ağustos 2008’de yıllık enflasyon %3,8 iken, geçen yılın Eylül ayında ise % 2,1 idi. Yıllık enflasyondaki düşüşte, uluslararası alanda petrol fiyatlarındaki azalma etkili oldu. Eylül 2008’de aylık enflasyon ise, %0,2 olarak kaydedildi.

Devamını Oku

AB’DE AĞUSTOS AYINDA SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 14 Ekim’de açıkladığı verilere göre, Ağustos 2008’de sanayi üretimi, bir önceki aya göre, Avro Alanı’nda %1,1 ve AB27’de %0,5 arttı. Temmuz ayında ise üretim bir önceki aya göre sırasıyla %0,2 ve %0,1 oranlarında düşmüştü. Ağustos 2008’de sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre ise, Avro Alanı’nda %0,7 ve AB27’de %1,1 düşüş gösterdi.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ – KANADA ZİRVESİ YAPILDI

Avrupa Birliği – Kanada Zirvesi, 17 Ekim’de gerçekleştirildi. AB ve Kanada arasındaki ekonomik işbirliğini pekiştirmeyi amaçlayan zirvede, mevcut ekonomik durum ışığında uluslararası finansal durum ele alındı. Zirvede ayrıca, uluslararası barış ve güvenlik, enerji, çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda da ilişkilerin güçlendirileceği kaydedildi. Zirve, taraflarca Birlik ve Kanada arasında yeni girişimlere yönelik bir fırsat olarak nitelendi. Son zirve toplantısından bu yana, Kanada’nın, altı AB üyesi ülkeye vizeyi kaldırdığı belirtilerek, serbest seyahat etme olanağının tüm AB üye vatandaşlarına uygulanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI KAPSAMINDA FAS’IN STATÜSÜ YÜKSELTİLİYOR

13 Ekim’de Lüksemburg’da bir araya gelen Avrupa Birliği ve Fas heyetleri, Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighborhood Policy) kapsamında Fas’ın statüsünün artırılması konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre, Fas, AB pazarına uzun vadede Norveç ve İsviçre ile aynı oranda dâhil olabilecek.

Devamını Oku

KARADAĞ, YILSONUNA KADAR AB’YE KATILIM İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK

Karadağ Başbakanı Milo Djukanovic, bir gazeteye verdiği mülakatta, ülkesinin, yılsonundan önce AB’ye katılım için başvuruda bulunmayı düşündüğünü belirtti. Djukanovic, ülkesinin İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın uygulanması anlamında yeterli ilerlemeyi kaydettiğini ve gelecek adım olarak Birliğe katılımı talep edeceklerini belirtti.

Devamını Oku

ALTI AB ÜLKESİ, ABD’NİN VİZE MUAFİYETİ PROGRAMINA DÂHİL OLUYOR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, 19 Ekim’de yaptığı açıklamada, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nin, söz konusu ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerde vize uygulamasından muaf tutulması için 2008 yılı başında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen koşullarını yerine getirdiğini açıkladı.

Devamını Oku

17–18 EKİM 2008 TARİHLERİNDE TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL KONULAR BAŞLIKLI BİR ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı, Maastricht Üniversitesi, T.M.C. Asser Enstitüsü ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde 17-18 Ekim tarihlerinde “Türkiye - AB İlişkilerinde Güncel Konular” (Current Issues in EU-Turkey Relations) başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Yerli ve yabancı akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlar ve bürokratlar ile öğrencilerin katıldığı çalıştayda, Maastricht Üniversitesi ve Asser Enstitüsü’nden akademisyenler, AB Hukuku ve Türkiye – AB ilişkilerindeki güncel meseleler hakkında tebliğ sunarken; çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri de yorumlarıyla çalıştaya katıldılar.

Devamını Oku