İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-16 MART 2007

AB KONSEYİ BAHAR ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

AB Konseyi Bahar Zirvesi 8-9 Mart 2007 tarihinde AB hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirildi. Lizbon Stratejisi, daha iyi mevzuat, küresel ısınmayla mücadele ve enerji konularının ele alındığı Zirvenin, Sonuç Bildirgesi http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/93135.pdf adresinde yer almaktadır. Sonuç Bildirgesi’nin İKV tarafından gerçekleştirilen geniş özet çevirisi ise bültenimizle birlikte gönderilmektedir.