İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-16 MART 2007

AVRUPA KOMİSYONU TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN YENİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Yeni strateji, yasal ve yasal olmayan 20 yeni düzenleme içeriyor. Avrupa Komisyonu verileri, tüketici harcamalarının Birliğin GSYİH’sinin %58’ini oluşturduğunu ortaya koyarken, iş dünyasının ve tüketicilerin iç pazarın sunduğu fırsatlardan halen tam olarak yararlanamadığı görülüyor. 2006 yılı rakamlarına göre AB’de tüketicilerin sadece %26’sı bir başka üye ülkeden alışveriş yapmış. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ise bu oran %6’ya kadar iniyor. Üye ülke pazarlarının dışarıya açılmaması, başta tüketicilerin daha düşük fiyatlarla alışveriş yapması olmak üzere Avrupa ekonomisinin potansiyel bir büyümeden faydalanmasını engelliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Tüketicinin Korunmasından Sorumlu Üyesi Meglena Kuneva’nın tüketicinin korunmasına ilişkin yeni stratejiyle ilgili yaptığı açıklamada, Komisyon’un temel amacının İç Pazar’ın “uyuyan devi” olarak gördükleri perakende pazarını canlandırmak olduğunu belirtti. Sınır ötesi pazarlara erişim olanaklarının mevcut olduğunu hatırlatan Kuneva, tüketicilerin bu fırsattan yeterince yararlanmadıklarını belirterek, tüketicilerin bir diğer üye ülkeden rahatça alışveriş yapabilmelerini sağlamak için güvenin artırılması gerektiğini ifade etti.

Strateji kapsamında Avrupa Komisyonu, mevcut düzenlemelerin internet üzerinden yapılan ticarete tam olarak uygun olmadığı gerekçesiyle tüketicinin korunmasına ilişkin 8 temel direktifi değiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Komisyon yeni stratejisinde, mahkeme dışındaki alternatif çözüm yollarını ele alarak tüketiciyi koruma sistemini geliştirmeyi amaçlıyor. Komisyon’un bir diğer önceliği ise, piyasa gözetimini ve tehlikeli ürünlerin izlenmesini sağlayan RAPEX (Rapid Alert System – Hızlı İkaz Sistemi) ağını geliştirmek. Bu çerçevede ABD ve Çin ile işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Bunun yanında, tüketici güvenliğine ilişkin riskler konusunda veri tabanı oluşturulması planlanıyor. Avrupa Komisyonu tüketicinin korunmasına ilişkin yeni stratejisinde, diğer politika alanlarıyla tüketici politikası arasındaki bağı güçlendirmeyi de öngörüyor. Bu kapsamda 2007 yılında Avrupa Komisyonu tarafından sunulacak mortgage kredileri ile ilgili Beyaz Kitap, kamu hizmetleri, istatistik, sınır ötesi toptan ticaret gibi alanlara, tüketici çıkarlarının da eklenmesi  hedefleniyor. Yeni strateji kapsamında Avrupa Komisyonu’nun bir diğer hedefi ise, tüketicilerin daha fazla bilgilendirilmesi. Bu çerçevede Avrupa Tüketici Merkezleri arasında işbirliğinin artırılması, yeni üye ülkelerde bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi ve her düzeyde tüketicinin korunmasına ilişkin eğitimlerin hazırlanması öngörülüyor.