İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 MART 2007

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KANUNU YASALAŞTI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ulusal kalkınma program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan mali kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kuruluyor. Kurum, tarım kesiminde verilen desteklerden azami ölçüde yararlanılmasını sağlamak amacıyla, tanıtım, eğitim, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri yapacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ayrıca projelerin belirlenmesi, başvuru, kontrol ve uygulanmasının izlenmesi gibi görevleri de üstlenecek.

AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, AB tarafından sağlanan mali kaynaklara ilişkin esaslar ile kurumun yetki ve sorumlulukları da Birlik ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenecek. Kurumun oluşturulması ve AB tarafından akredite edilmesinin ardından, AB tarafından kırsal kalkınma için sağlanacak mali yardımlardan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sorumlu olacak.