İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-6 NİSAN 2007

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA EKONOMİK PROGRAM MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

Mutabakat Metni, KKTC’nin yeni ekonomik programının desteklenmesi amacıyla, Türkiye ile KKTC arasında 20 Temmuz 2006 tarihinde imzalanan “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün uygulanmasına ilişkin hükümler içeriyor. Ekonomik ve toplumsal alanlarda AB standartlarına ulaşılmasını hedefleyen Mutabakat Metni, önümüzdeki üç yıllık dönemde KKTC’de sürdürülebilir kalkınma için yapılandırma ve mali destek tedbirlerini kapsıyor. Hatırlanacağı üzere Protokol, Türkiye’nin KKTC’ye 2007-2009 yılları arasında 1,875 milyar YTL yardımda bulunmasını öngörüyordu.