İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-6 NİSAN 2007

KOMİSYON TOPLULUK PATENTİNE İLİŞKİN BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

Tebliğ, uygulanmakta olan Avrupa patenti sisteminin üye devletler için aşırı maliyet yarattığını ve yasal belirsizlikler içerdiğini ortaya koyuyor. Örnek olarak 13 AB ülkesinde geçerli olacak bir Avrupa patenti başvurusunun ABD’de olduğundan 11 kat, Japonya’da olduğundan ise 13 kat daha pahalı olduğu gösteriliyor. Patent sisteminin geliştirilmesi ve yaşanan sorunların çözülmesi için patent kalitesi, bilgi transferi ve uygulama konularına ilişkin düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Tebliğde ayrıca KOBİ’lerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına özen göstermeleri için özel destek tedbirleri hazırlanması öneriliyor. Komisyon, patent sisteminin güçlendirilmesi bağlamında Brezilya, Meksika, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ile yapıcı diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bilindiği gibi, Lizbon Stratejisi kapsamında yer alan Topluluk patenti sisteminin oluşturulmasına ilişkin gerçekleştirilen ilk çalışma, 1 Ağustos 2000 tarihinde hazırlanan Tüzük önerisidir. Topluluk patentinin, varolan ulusal düzenlemeler ve Avrupa patenti ile birlikte işleyecek, aynı zamanda yaşanan çeviri maliyetleri ve yasal belirsizlik sorunlarına çözüm getirecek bir yapıda olması hedefleniyor.