İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-6 NİSAN 2007

AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLARININ YARISINDAN ÇOĞU AB TARIM HARCAMALARININ AYNI KALMASINI VEYA ARTIRILMASINI İSTİYOR

Bu sonuçlardan bazıları şu şekilde:

  • OTP: Genel olarak, yoklamaya katılanların %54’ü OTP’yi daha önce hiç duymadığını itiraf ederken Fransa’dakilerin %64’ü OTP’yi duyduklarını, %19’u ise OTP’nin tam olarak ne olduğunu bildiklerini ifade etti. Böylece OTP hakkında en fazla bilgiye sahip olanlar Fransızlar olurken, yoklamaya katılanların sadece %16’sının OTP’yi duyduğu Bulgaristan, son sıraya yerleşti.
  • OTP reformları: Avrupa vatandaşlarının %80’inden fazlası çevre, hayvan refahı, gıda güvenliği gibi standartlara uymayan üreticilere yapılan doğrudan ödemelerin azaltılmasını öngören çapraz uyum ilkesini destekliyor. Birliğe yeni katılan ülkelerden Letonya (%64), Romanya (%64), G.Kıbrıs (%63) ve Slovenya’da (%60) yoklamaya katılanlar üretimden bağımsız Tek Ödeme Planı’na destek konusunda başı çekerken, Danimarka, İtalya, Lüksemburg ve İspanya üretimden bağımsız ödemelere en fazla karşı çıkılan ülkeler olarak ortaya çıkıyor.
  • Mevcut OTP bütçesi: Yoklamaya katılanların %15’i halihazırdaki OTP bütçesinin çok az; %16’sı çok fazla olduğunu düşünüyor. Geriye kalan %45’i ise mevcut OTP bütçesini onaylıyor.
  • Gelecekteki OTP bütçesi: Genel olarak yoklamaya katılanların %17’si OTP’nin AB toplam bütçesi içerisindeki payının azaltılmasını, %26’sı artırılmasını, %32’si ise muhafaza edilmesini istiyor. Ülkeler teker teker ele alındığında, Danimarkalılar (%49), İsveçliler (%35), ve Hollandalılar (%31) gelecekte AB tarım bütçesinin azaltılmasını isteyen ülkelerin başında gelirken Yunanlılar (%60), Letonyalılar (%59) ve Slovaklar (%48) bütçenin artırılmasını arzu ediyor. Tarım harcamalarına karşı olmalarıyla ünlü İngilizlerin ise sanılanın aksine %22’si AB tarım harcamalarının artırılmasını ve %26’sı aynen muhafaza edilmesini talep ederken, sadece %21’i harcamaların azaltılmasını istiyor.
  • OTP hedefleri: Yoklamaya katılanların %41’i OTP’nin temel hedefinin güvenli tarım ürünlerinin sağlanması olması gerektiğini düşünüyor. Bunu, %37 ile üreticiler için makul yaşam koşullarının sağlanması ve %35 ile tüketiciler için makul fiyatların sağlanması takip ediyor.