İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-6 NİSAN 2007

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ REHBERİNİ İÇEREN BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYIMLANDI

3 Nisan 2007 tarihli, Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Çalışmaları konulu Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan Düzenleyici Etki Analizi Rehberi ile ülkemizde etki analizleri konusundaki çalışmalarda önemli bir adım atıldı.

Devamını Oku

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA EKONOMİK PROGRAM MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

4 Nisan 2007 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk “Ekonomik Program Mutabakat Metni”ni imzaladılar.

Devamını Oku

KOMİSYON TOPLULUK PATENTİNE İLİŞKİN BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

Komisyon, Avrupa Birliği’nde geçerli patent sistemine erişimin kolaylaştırılması ve işlemlerin daha az masraflı hale getirilmesine ilişkin olarak hazırladığı “Avrupa’da Patent Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı Tebliği 29 Mart 2007 tarihinde yayımladı.

Devamını Oku

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Müzakerelerine 2002 yılında, Meksika’nın girişimleriyle başlanan Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, imzaya açıldığı ilk gün olan 30 Mart 2007 tarihinde 82 ülke tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için en az 20 ülke tarafından imzalanması gerekiyordu.

Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ, İSLAM`A KARŞI HAKARETLERİN TÜM DÜNYADA YASAKLANMASI ÇAĞRISINA İLİŞKİN KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İslam`a karşı hakaretlerin tüm dünyada yasaklanması çağrısı yapılan bir karar tasarısını, 30 Mart 2007 tarihinde kabul etti (24 kabul, 14 ret).

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLARININ YARISINDAN ÇOĞU AB TARIM HARCAMALARININ AYNI KALMASINI VEYA ARTIRILMASINI İSTİYOR

Avrupa Komisyonu, AB Ortak Tarım Politikası’na (OTP) ilişkin olarak 17 Kasım-19 Aralık 2006 tarihleri arasında 25 üye ülke ile Bulgaristan ve Romanya’da 34,732 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Eurobarometre” kamuoyu yoklaması sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıkladı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU ‘I2010’ RAPORUNU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu tarafından ekonomik büyüme ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki ilerlemeleri ortaya koyan ‘i2010’ raporu yayımlandı.

Devamını Oku

KOMİSYON, KARADENİZ VE AKDENİZ’DEKİ PETROL KİRLİLİĞİ RİSKİNİ AZALTACAK BORU HATTINA DESTEK VERDİ

Karadeniz’den Merkez Avrupa’ya petrol getirilmesine olanak sağlayacak ve tanker trafiğini rahatlatacak olan boru hattının inşasına ilişkin deklarasyon Zagreb’te geniş katılımlı bir enerji forumunda imzaladı.

Devamını Oku