İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-13 NİSAN 2007

AB, “KARADENİZ SİNERJİSİ” GİRİŞİMİNİ AÇIKLADI

İşbirliğinin geliştirilmesi planlanan ülkeler ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan. Girişim çerçevesinde yeni bir fon ya da kurum oluşturulması öngürülmüyor, ancak AB’nin Akdeniz ve Kuzey Ülkeleri ortaklığının yanı sıra yeni bir alan yaratılıyor. Girişim, mevcut sektörel programlar ve diğer Topluluk girişimlerinden yararlanacak. Karadeniz Sinerjisi, tüm katılımcıların ortak çıkarına olacak şekilde iyi yönetişim, serbest dolaşım, güvenlik, enerji, ulaşım, çevre, denizcilik politikası, balıkçılık, ticaret, araştırma, eğitim, istihdam, sosyal işler, bilim ve teknoloji gibi alanlar üzerine inşa edilecek. Bu çerçevede özellikle Hazar Denizi kaynakları petrol ve doğalgaz rezervlerinin taşınması, bölgedeki ayrılıkçı gerilimlerin yatıştırılması, yasa dışı göçün azaltılması, insan hakları örgütlerinin teşvik edilmesi ve çevre suçları ile mücadele gibi konularda işbirliği öngörülüyor.

AB ayrıca, Karadeniz Sinerjisi girişimi kapsamında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (KEİ) gözlemci üye olmak istiyor. Bu kapsamda olumlu gelişmeler sağlanırsa bölge ülkeleriyle bakanlar seviyesinde toplantılar öngörülüyor. Ancak Rusya’nın, girişime sıcak bakmadığı biliniyor. 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da Türkiye, Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Yunanistan ve Arnavutluk'un yayımladığı deklarasyonla kurulan KEİ’ye Sırbistan daha sonra katılmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun Dış İlişkiler ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin Karadeniz'e komşu olduğunu anımsatarak geçen Aralık ayında söz verdikleri şekilde Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında bölge ülkelerine yönelik açılımlarını Karadeniz Sinerjisi adı altında sunduklarını belirtti. Ferrero-Waldner, yeni işbirliği girişimini tanıttığı basın toplantısında, “Bölgesel düzeyde siyasi odaklanma ve devam eden işbirliği sürecini güçlendirmek için Rusya, Türkiye ve doğudaki Avrupa Komşuluk Politikası ortaklarımız için ek bir işbirliği alanı yaratıyoruz. Karadeniz Sinerjisi'nin bölgede daha iyi bir atmosfer yaratılmasına ve sorunların çözümüne katkıda bulunacağını umuyorum” dedi.