İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-13 NİSAN 2007

AB ÜYE ÜLKELERİNİN OECD’YE KATILIMININ DESTEKLENMESİ KARARLAŞTIRILDI

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı OECD’ye GKRY, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Romanya ve Bulgaristan dışındaki 19 AB üye ülkesi dahil toplam 30 ülke taraf. Toplantıda, sözü geçen 8 ülkenin eş zamanlı olarak OECD’ye dahil olmaları gerektiği ifade edildi. 15-16 Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecek OECD Konseyi toplantısında 8 AB üyesi ülkeyi kapsayacak bir genişleme için yapılacak başvurunun, bu ülkelerin tamamını kapsayacak şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Bilindiği gibi Türkiye, GKRY’nin adanın tamamını temsilen uluslararası örgütlere girişini, adadaki Türk varlığının ve KKTC’nin göz ardı edilmesi anlamına gelmesi nedeniyle kabul etmiyor ve bu çerçevede GKRY’nin adanın tamamını temsilen OECD’ye üyelik başvurusunu reddediyor.

Hatırlanacağı üzere, Komisyon tarafından sunulan ve OECD genişleme dalgalarının AB üye ülkelerini kapsamaması halinde veto edilmesi şeklindeki öneri üye devletler tarafından kabul edilmemişti.