İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-13 NİSAN 2007

AVRUPA KOMİSYONU ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI’NIN ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN UYGULANMASINI İZLEYEN RAPORUNU AÇIKLADI

Raporda, bu dönem boyunca önemli ilerlemeler kaydedilse de Ortak Balıkçılık Politikası’nın uygulanmasında hala önemli eksiklikler ve farklılıklar ortaya çıktığının altı çiziliyor. Bu çerçevede sayılan eksiklikler arasında yetersiz insan kaynağı, denetim faaliyetlerinin kalitesinin sağlanması için yeterli önlem alınmaması, uydu bazlı tekne izleme sistemindeki verilerle tekne seyir defterine kayıtlı verilerin çapraz olarak karşılaştırılmaması yer alıyor. Bunun sonucunda  yasaklanan balık avlama yöntemlerinin kullanılmasının devam ettiği ve gözlemlenen ve ilan edilen avlanan balık miktarları arasında önemli farklılıklar olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, standart bir format ve dahil edilmesi gereken bilgilerin bir listesinin bulunmaması nedeniyle üye ülkeler tarafından sunulan raporların değerlendirmesinde genel olarak güçlükle karşılaşıldığı belirtiliyor. Kullanılan terimlere ilişkin faklı tanımlamalar mevcut olduğu için raporlardaki verilerin karşılaştırılmasının neredeyse imkansız olduğu vurgulanıyor.

Raporun sonuç bölümünde OBP’nin denetim kurallarının uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik bir dizi tavsiyede de bulunuluyor. Söz konusu tavsiyeler arasında daha fazla kalifiye işgücü istihdam edilmesi, uluslararası sularda avlanan teknelerin boşaltımlarının denetlenmesi için daha fazla kaynak ayrılması, tüm denetçilerin sistematik olarak eğitilmesi, üye devletler arasında daha yakın koordinasyon ve işbirliği sağlanması ile daha uygun ve etkili yaptırımların uygulanması yer alıyor. Üye ülkelerin ciddi ihlaller halinde uyguladıkları yaptırımlara ilişkin olarak önümüzdeki haftalarda ayrı bir rapor yayımlanması öngörülüyor.

OBP çerçevesindeki denetimler üye devletlerin sorumluluğunda. Komisyonun görevi ise, denetim kurallarının uygulanmasında üye devletlere destek olmak, uygulanan denetim sistemlerini değerlendirmek ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda gerektiğinde yasal yollara başvurmak.