İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 Ekim 2008

AB’DE KAMU BORCU VE KAMU AÇIĞI İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 22 Ekim’de açıkladığı verilere göre, 2006’da kamu açığı, Avro Alanı’nda GSYİH’nın %1,3’ü iken, 2007’de bu oran %0,6’ya düştü. AB27’de ise, söz konusu oran, %1,4’ten %0,9’a indi.

2007’de, 2006’ya kıyasla, 16 ülkede, kamu dengesinin GSYİH’ya oranı iyileşme gösterirken; 11 ülkede kötüleşti. 2007’de kamu açığının GSYİH’ya oranı en yüksek bulunan ülkeler, Macaristan (%5), Yunanistan (%3,5), İngiltere (%2,8), Fransa (% 2,7), Portekiz (%2,6) ve Romanya (%2,6) oldu. 2007’de bütçe fazlası olan ve kamu fazlasının GSYİH’ya oranı en yüksek ülkeler ise sırasıyla, Finlandiya (%5,3), Danimarka (%4,9), İsveç (%3,6), Kıbrıs (%3,5), Lüksemburg (%3,2), Estonya (%2,7), İspanya (%2,2), Slovenya (%0,5), Hollanda (%0,3), İrlanda (%0,2), Bulgaristan (%0,1) ve Letonya (%0,1) oldu.

Kamu borcunun GSYİH’ya oranı ise, 2006’da Avro Alanı’nda %68,5’ten 2007’de %66,3’e indi. AB27’de ise, 2006’da %61,3’ten 2007’de %58,7’ye düştü. 2007’de kamu borcu/GSYİH oranı en düşük ülkeler, Estonya (%3,5), Lüksemburg (%7), Letonya (%9,5), Romanya (%12,9) oldu. 2007’de, 8 ülkede, kamu borcunun/GSYİH oranının %60’tan fazla olduğu tespit edildi. Bu ülkeler sırasıyla, İtalya (%104,1), Yunanistan (%94,8), Belçika (%83,9), Macaristan (%65,8), Almanya (%65,1), Fransa (%63,9), Portekiz (%63,6) ve Malta (%62,2) oldu.