İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 NİSAN 2007

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ, “AVRUPA’DA İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİNİN DURUMU” RAPORUNU TARTIŞTI

Çeşitli ülkelerdeki insan hakları ve demokrasi durumunun değerlendirildiği raporda, insan hakları ihlallerine karşı “sıfır tolerans” gösterilmesi çağrısında bulunuluyor. Raporda ayrıca insan hakları ve demokrasi alanlarında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin kapsamlı olduğu ancak uygulamada birçok ülkede sıkıntılarla karşılaşıldığı belirtiliyor. Bilindiği gibi rapor Mart 2007 tarihinde tartışılmaya başlanmıştı. Raporun AKPM'nin ileriki toplantılarında ele alınarak oylanması öngörülüyor.

Raporda Türkiye’deki insan hakları ve demokrasinin durumuna da kapsamlı bir şekilde yer veriliyor. Rapoda öne çıkan başlıklar şunlar:

  • Düşünce ve ifade özgürlüğü: Raporda, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından suçluların hızlı bir biçimde yakalanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, başta TCK’nın 301. maddesi olmak üzere ifade özgürlüğü konusunda süren bazı sınırlamalara dikkat çekiliyor.
  • İşkence ile mücadele: Raporda işkence ile mücadele konusunda yasal düzenlemelerin yeterli olduğu ancak, işkence vakaları ile karşılaşıldığına dikkat çekiliyor.
  • Yargı: Raporda, Türkiye’deki yargı reformu kapsamında önemli adımların atıldığının altı çizilirken, yargının işlevselliği ve bağımsızlığı alanlarında uyarılarda bulunuluyor. Başta Şemdinli olayları olmak üzere, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlardan hesap sorulmamasının kaygı yaratmayı sürdürdüğü belirtilirken, Türkiye’de yargısız infazlara ilişkin iddiaların bulunduğu kaydediliyor. Şemdinli olayları ile ilgili olarak, açılan Parlamento soruşturmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile hükümet arasında gerginliğin giderilmesi amacıyla tamamlanmadan vazgeçildiğinin belirtildiği raporda, 2006 yılından beri güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı tespitinde bulunuluyor.
  • Örgütlenme Özgürlüğü: Raporda, Türkiye’de örgütlenme hakkına ilişkin reformlarda kayda değer ilerlemenin görüldüğü belirtiliyor.
  • Azınlıkların Korunması: Raporda, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Türkiye’de dahil olmak üzere dört ülke tarafından imzalanmadığı ve onaylanmadığı hatırlatmasında bulunularak, bu durumun ülkedeki azınlıkların korunması ile ilgili olarak kaygı verici olduğu belirtiliyor.