İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 NİSAN 2007

“GÜMRÜKLER 2013” PROGRAMI RESMEN KABUL EDİLDİ

1 Ocak 2008’de başlayacak olan Programın toplam bütçesi 323 milyon Avro olarak belirlendi. Böylece bir önceki faaliyet programı olan Gümrükler 2007 programının 157 milyon Avro olan bütçesi iki katından daha fazla artırılmış oldu. Gümrükler 2007 Programı, AB üye ve aday ülkelerdeki gümrük uygulamalarını uyumlu hale getirmeyi hedefliyordu. Bir önceki dönemin elde ettiği başarılar üzerine inşa edilen Gümrükler 2013 Programı ise şu faaliyet alanlarını içeriyor: Avrupa şirketlerinin rekabet edebilme gücünün artırılması; ticaretin kolaylaştırılması ve işlemlerin hızlandırılması yoluyla gümrük yetkililerinin desteklenmesi; gümrüklerde tamamen elektronik sisteme geçilmesi ve modernleştirilmiş Gümrük Kodu’nun uygulanmasına katkıda bulunulması; kurallara uygun hareket eden güvenilir şirketlere gümrük işlemlerinde kolaylıklar sağlanması anlamına gelen “yetkili ekonomik operatör” kavramının geliştirilmesi; üçüncü ülke gümrük idareleriyle bilgi değişiminin artırılması.

Gerek Gümrükler 2007 gerekse Gümrükler 2013, Türkiye’yi yakından ilgilendiren alanları kapsıyor. Bu noktadan hareketle Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler 2007 Programı’na halihazırda katılım sağlıyor. Başta, Program kapsamında düzenlenen seminerler olmak üzere, değişim programına, MOR (Measuremnet of Results) Projesi’ne ve “AB’nin Doğu Sınırlarında Ulusal Gümrük Önlemleri” isimli Benchmarking Projesi’ne katılım sağlandı.