İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 NİSAN 2007

KOMİSYON AVRUPA’DA ÇOK DİLLİLİK İLE İLGİLİ BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

Araştırma, üye ülkeler arasında örnek uygulamaların değişimini kolaylaştıracak etkili yöntemlerin belirlenmesini ve dil yeterliliklerine ilişkin göstergelerin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu çerçevede 2009 yılında üye ülkelerde, zorunlu eğitimini tamamlayan 14-16 yaş arası öğrencileri kapsayacak bir test yapılması öngörülüyor.

Bilindiği üzere, Avrupa vatandaşlarının dil yeterliliklerinin geliştirilmesi konusu Lizbon Stratejisi kapsamında yer almış ve en az iki yabancı dilin öğretilmesinin teşvik edilmesi gerektiği 2002 Barselona Zirvesi’nde yinelenmişti.