İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 NİSAN 2007

ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN YENİ AB STRATEJİSİ TARTIŞILDI

AB kurumlarının temsilcileri, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, çocuk hakları ile ilgili mevcut sorunlar ve çocuk haklarına ilişkin yeni AB stratejisi ele alındı.

Konferansta gelişmekte olan ülkelerde doğan çocukların %60’ının kaydedilmediğinin altı çizilirken, yılda 10 bin çocuğun 5 yaşına varmadan, basit ve sınırlı tedaviler nedeniyle, engellenebilen solunum yetersizliği ve malarya gibi hastalıklardan ötürü yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Söz konusu ölümlerin %95’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşandığına dikkat çekilen konferansta, her yıl 2 milyon kız çocuğunun da sünnet edildiği hatırlatıldı.

Konferansta, AB nüfusunun beşte birini oluşturan çocukların, başta yoksulluk olmak üzere sosyal dışlanma, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtildi. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından 2006 yılında başlatılan ve AB çapında çocukların ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin yeni bir yol haritası içeren tebliğin memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tebliğ, çocuk hakları alanında yeni bir stratejinin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Söz konusu tebliğ, çocuk hakları ile ilgili şu konuları ele alıyor:

  • Çocuklara yönelik bir Avrupa forumunun oluşturulması;
  • Kayıp veya kaçırılmış çocuklar için AB çapında acil bir yardım hattının oluşturulması;
  • Çocuk pornografisi ile mücadelede, bankacılık sektörü ve kredi kartı şirketleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi;
  • Karar alma sürecine çocukların katılımının sağlanması;
  • Çocuk hakları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.