İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 NİSAN 2007

DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ RAPORU AÇIKLANDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yıllık ortak bahar toplantıları öncesinde her yıl yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu açıklandı. IMF tarafından yılda iki kez yayımlanan raporda dünya ekonomisinde son gelişmeler, öngörüler ve karar alıcılara yönelik tavsiyeler yer alıyor.

Raporun ilk bölümünde dünya ekonomisi genel olarak ele alınıp gelecek için beklentilere yer veriliyor. İkinci bölümde çeşitli ülkeler ve bölgesel gelişmeler analiz edilip gelecek beklentileri açıklanırken, üçüncü bölümde döviz kuru ve dış ticaret dengelerine ilişkin analizler, dördüncü bölümde dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, beşinci ve son bölümde ise işgücünün globalleşmesi başlığı altında işgücü piyasaları ele alınıyor.

Raporda ABD ekonomisinin beklenenden daha önce yavaşlamış olmasına karşın dünya genelinde büyümenin sürdüğü ve enflasyon riskinin aşırı derecede yüksek olmadığı, ancak finansal risklerin artmakta olduğu belirtiliyor. Rapora göre dünya ekonomisi 2006 yılında %5,4 büyüdü. ABD ekonomisinde büyüme yavaşlarken, Avro Alanında büyüme, iç talebin güçlenmesiyle son altı yılın en hızlı seviyesine çıkarak %2,6’ya yükseldi. Geçmiş yıllardaki rekabet gücünün sağladığı güçlü ihracat artışı ve yatırımların yanı sıra, Dünya Kupası’nın yarattığı tüketim artışı ve 2007 yılı başındaki KDV artışı gibi faktörlerin etkisiyle Almanya, bölgede büyümenin lokomotifi oldu. Fransa ve İtalya’da daha yavaş, istihdamda artışla desteklenen ve daha çok tüketime bağlı bir büyüme izlendi. Avro Alanının genelinde işgücü piyasalarında iyileşme gözlendi. Avro Alanı işsizlik oranı 2006 yılı sonunda %7,6 ile son 15 yılın en düşük değerine düştü. İngiltere’de ise iç talebin canlanması ve özellikle tüketimdeki artış nedeniyle büyüme hız kazandı. Japonya’da büyüme yıl içinde yavaş seyrederken yıl sonuna doğru hız kazandı. Gelişmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasında Çin ve Hindistan hızlı gelişme gösterdi.

Global büyümenin 2007 ve 2008 yıllarında %4,9 olması bekleniyor. ABD’de ise bu oran 2006’da %3,3 iken konut piyasasındaki durgunluk nedeniyle 2007’de sadece %2,2’lik bir büyüme kaydedileceği belirtiliyor. Ancak IMF, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın korkulduğu gibi durgunluğa dönüşmesini beklemiyor. ABD’de yüksek riskli mortgage piyasasında yaşanan geri ödeme sıkıntılarının da diğer kredi piyasalarına yayılmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla büyümenin 2008’de tekrar hızlanarak %2,8 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor. Japonya’da ise büyümenin 2006 yılı hızıyla devam etmesi bekleniyor. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin güçlü büyümeyi sürdürmekle birlikte 2006 yılındakinden daha düşük bir hızla büyümeleri bekleniyor. Çin ve Hindistan bu ülkeler arasında başı çekiyor. Çin’de büyümenin 2007 ve 2008 yıllarında, 2006 yılındaki %9,75 olan yüksek seviyesi kadar olmasa da hızını koruyacağı tahmin ediliyor. Hindistan’da ise faiz oranlarındaki artışa rağmen büyümenin sürmesi bekleniyor. Her iki ülke ve diğer yükselen piyasalardaki petrol ithal eden ülkelerin, petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu şekilde etkileneceği tahmin ediliyor.

Avro Alanında büyümenin 2007 ve 2008 yıllarında %2,3 dolayında olması bekleniyor. Büyümenin hız kesmesi, sıkılaştırılan para ve maliye politikaları ve dış gelişmelerin büyümeye katkısının düşük olmasından kaynaklanıyor.

Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’nda Türkiye’ye geçmiş yıllarda birkaç paragraflık bölüm ayrılırken bu defa AB ile uyum sürecinde olan yükselen ülkeler başlığı altında değerlendirildiği görülüyor. Burada yapılan değerlendirmede Türkiye’nin 2007 yılı büyüme oranı %5, tüketici enflasyonu 2007’de %8, 2008’de %4,3 ve cari açığın GSYİH’ya oranı 2007’de %7,3, 2008’de %6,8 olarak tahmin edildi. 2006 yılında Mayıs ve Haziran’da yaşanan piyasa düzeltmesi doğrultusunda Türkiye’nin cari açığından kaynaklanan kaygıların, liranın değerinde düşme baskısı yarattığı, bunun da enflasyonun kontrol altına alınması için parasal politikalarda sıkılaştırmaya gidilmesine yol açtığı belirtildi. 

Rapora http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/index.htm adresinden ulaşmak mümkün.