İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-27 NİSAN 2007

ASEAN, GÜNEY KORE VE HİNDİSTAN İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İÇİN MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Avrupa Komisyonu, gelişmekte olan Asya ülkeleri ile karşılıklılık esasında piyasaların açılmasına ilişkin müzakerelere başlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Peter Mandelson, Doha görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının ve yeni STA’ların, AB iş dünyası için yeni pazarlar sağlayacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu, yeni STA’ların, Topluluk ihracatını yılda 40 milyar Avro’dan fazla artıracağının ve taraflara yeni ticari fırsatlar sağlayarak özellikle hizmetler alanındaki toplam ticareti destekleyeceğinin altını çiziyor. Bu, toplam ihracatın %3,23, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) değerlerlerinin ise %0,13 artması anlamına geliyor. AB açısından, ASEAN ve Güney Kore ile hizmetler ticareti, Hindistan ile sanayi malları ticareti büyük kazanç sağlayacak.

AB ticaret politikasında büyük öneme sahip olan STA’lar, çok taraflı ticaret sistemine halel getirmeden, DTÖ kurallarının kapsamadığı alanları (yatırım, belirli hizmet alanlarında ticaret ve tarife dışı engellerin kaldırılması vb.) içeren ikili anlaşmalar şeklinde tanımlanabilir. STA müzakerelerine başlanması için en önemli kriterler; piyasa potansiyeli (ekonomik boyut ve büyüme) ile AB ihracatına uygulanan koruma düzeyi (tarife ve tarife dışı engeller) olarak belirtiliyor. Ayrıca, potansiyel ticari ortakların AB’nin rakipleriyle olan müzakereleri ve bunun AB ekonomisine olan etkileri de dikkate alınıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, ASEAN, Kore ve Hindistan, yüksek koruma düzeyi ve geniş piyasa potansiyeli ile öne çıkıyor.

STA’lar, hizmetler ve yatırım alanları da dahil olmak üzere mümkün olan en yüksek seviyede ticari serbestlik hedefledikleri için kapsamlı içeriğe sahip. Ayrıca, STA’lar aracılığıyla fikri mülkiyet haklarının da korunması amaçlanıyor.