İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

AVRUPA KOMİSYONU, ALMANYA, HOLLANDA VE DANİMARKA’DA HİZMET SUNAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN SINIR KAPILARINI UYARDI

Avrupa Komisyonu, Schengen el kitapçığının yenilenmesiyle ilgili üye ülkelere gönderdiği yazıda, hizmet sunan Türk vatandaşlarının, Almanya, Hollanda ve Danimarka'ya gerçekleştirecekleri ziyaretlerde vize şartı aranmaması için, el kitapçıklarının bu yönde değiştirilmesini istedi. AB Adalet Divanı'nın 19 Şubat 2009 tarihli Soysal kararıyla, hizmet sağlayan Türk vatandaşlarından vize istenmeyeceğine hükmettiği ve Hollanda Danıştayı'nın 14 Mart 2012'de verdiği kararla bu durumun teyit edildiğinin vurgulandığı yazıda, Türk vatandaşlarının hangi şartlar altında vizesiz olarak seyahat edebilecekleri detaylı olarak açıklandı. Buna göre hizmet sunan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, 26 Schengen ülkesinden sadece Almanya, Hollanda ve Danimarka'yı kapsıyor. Yazıda ayrıca, söz konusu 3 ülkeye hizmet sunmak için karayoluyla giden Türk vatandaşlarının transit geçecekleri ülkelerden vize almaları gerektiği ve istisnai şartlarda sınır kapılarında vize verilebileceği de belirtiliyor. Türk vatandaşlarının hizmet sunmak için vizesiz girecekleri Almanya'da 2 ay, Hollanda ve Danimarka'da 3 ay kalabileceklerini belirten Avrupa Komisyonu, bu amaçla, söz konusu 3 ülkeye seyahat edenlerin vize muafiyeti şartlarını taşıyıp taşımadıklarına sınır güvenliğinin karar vermesi gerektiğini de ifade ediyor.

Komisyon tarafından Üye Devletlere gönderilen yazıda, Almanya, Hollanda ve Danimarka'da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, ticari taşıtların sürücülerini, satılan bir mal ya da imzalanan bir sözleşme nedeniyle kurulum, bakım ya da onarım yapacak şirket çalışanlarını, ücret karşılığında sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunan Türk vatandaşlarını kapsıyor. Hizmet sunan Türk vatandaşlarının bu durumu sınır kapılarında ispatlamaları gerekiyor.