İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

ULUSLARARASI SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER ÖRGÜTÜ TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME YAYINLADI

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 19 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan raporunda Türkiye’de gazetecilerin durumunu da ele aldı. Raporda 2012 yılında Türkiye’de 72 gazeteci ve 4 medya çalışanının tutuklu olduğu, bunların en az 42’sinin bilgi toplama ve yayma faaliyeti ile ilgili olarak tutuklandığı açıklandı. Durumun bölgesinde bir model olarak gösterilen bir ülke için endişe verici olduğunun belirtildiği raporda, bazı olumlu gelişmeler olduğu da belirtiliyor. 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı adli reform paketinin 15 gazetecinin şartlı tahliyesine olanak tanıdığı vurgulanıyor. Rapora göre 2012 yılında Türkiye’de en az 61 gazeteci tutuklanmış ve Türkiye’de genel olarak kapsamlı ve farklılaşmış bir medya ortamı olmasına rağmen, eleştirel ve araştırmacı gazetecilik faaliyetlerine sıklıkla suç isnat ediliyor.

RSF’nin basın özgürlüğü barometresi kapsamında ülkede sadece gazetecilik faaliyetinden ötürü tutuklu olan gazetecilerin listesi de yayınlanıyor. Bunu belirlemek için kriter olarak savcılık iddianamesi, savunma ve sorgu tutanağı gibi adli prosedüre dair unsurlar ve siyasi bağlam, gazetecinin ele aldığı haberler gibi bağlamsal verilere bakılıyor.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://fr.rsf.org/IMG/pdf/bilanannuelgb.pdf adresinden ulaşılabilir.