İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

AVRUPA KOMİSYONU GÜMRÜK BİRLİĞİNE İLİŞKİN YENİ BİR TEBLİĞ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 21 Aralık 2012 tarihinde gümrük birliğine ilişkin yeni bir tebliğ açıkladı.  Bu tebliğ ticari akışların artması, tedarik zincirlerinin daha karmaşık yapılara dönüşmeleri, küreselleşme ile artan riskler ve Avrupa Birliği’ni sarsan ekonomik kriz ile daralan kamu harcamalarının ışığında hazırlandı.

Avrupa Komisyonu’nun gümrük birliğine ilişkin açıkladığı tebliğin öncelikleri üç ana başlıktan oluşuyor. Bunlar sırasıyla;

  • 2003 yılında başlayan gümrük birliğini modernleştirme çalışmalarının tamamlanması;

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na AB Gümrük Kodu’nu kabul etmeleri ve uygulamaya başlamaları için çağrıda bulunuluyor. Söz konusu AB Gümrük Kodu ile günümüzdeki ticari işlemlerin gereklerinin daha kolay ve daha verimli şekilde karşılanması hedefleniyor.

  • Gümrük birlik uygulamalarında tespit edilen eksiklerin kapatılması;

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu, öncelikle 2013 yılının başında risk yönetimi ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin bir tebliğ yayımlayacağını açıkladı. Buna ilaveten, 2013 yılı içinde, Avrupalı yetkililer gümrük cezaları, tarifelerin durdurulması ve kota kurallarına ilişkin yeni öneriler sunmayı; sağlık, emniyet ve çevre kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanabileceği yeni usullerin belirlenmesini öngörüyorlar.

  • AB üye devletlerinin yakın işbirliğinde gümrük birliğinin Birlik çapındaki işleyişinin gözden geçirilmesi hedefleniyor.