İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

AB ULAŞTIRMA BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ

20 Aralık 2012 tarihinde AB Ulaştırma Konseyi toplantısında bir araya gelen AB ulaştırma bakanları, motorlu araçlar için dönemsel trafiğe çıkabilirlik testlerinin güncelleştirilmesini öngören yönerge taslağına ilişkin ortak genel bir yaklaşım üzerinde anlaşırken, Avrupa altyapı ağları, havacılık uydu sistemleri ve uluslararası havacılık gibi konuları ele aldılar.

Karayolu emniyetinin sağlanması

Motorlu araçlar için dönemsel trafiğe çıkabilirlik testlerine ilişkin yönerge taslağı ile yol güvenliğinin artırılması ve çevrenin korunması amaçlanıyor. Yönerge ile araçlar için yüksek asgari standartlar getirilmesi öngörülüyor. Yeni yönerge ile araç muayene teçhizatı, personeli ve araç muayene istasyonlarına ilişkin standartlar güncellenecek. Ayrıca, trafiğe çıkabilirlik sertifikalarının karşılıklı tanınması ve Üye Devletler arasındaki idari işbirliğinin artırılması bekleniyor.

Konsey toplantısında, Komisyon’un dönemsel araç testlerinin kapsamının motosiklet gibi iki tekerlekli motorlu araçları kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin önerisi AB ulaştırma bakanları tarafından kabul edilmedi. Ayrıca, Komisyon’un eski araçlar ve hafif ticari taşıtlar için iki yılda bir olarak belirlenen asgari muayene sıklığının bir yıla düşürülmesi yönündeki teklifi de Konsey toplantısında kabul görmedi.

AB ile Eurocontrol arasında artırılmış işbirliği anlaşması imzalandı

AB Ulaştırma Konseyi toplantısı marjında AB ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) arasında artırılmış işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Eurocontrol Tek Avrupa Hava Sahası’nın uygulanmasında teknik ve operasyonel ortak olurken, Eurocontrol ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) birbirilerinin görevlerini kopyalaması önlenmiş olacak.

AB ulaştırma bakanları ayrıca, İsrail’le bir havacılık anlaşmasının imzalanmasına ve uygulanmasına onay verdiler.

AB ulaştırma bakanları AB havacılık politikasının dış boyutuna ilişkin hedefler ortaya koydu

AB ulaştırma bakanları, Komisyon’un 27 Eylül 2012 tarihli “AB’nin dış havacılık politikası-gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek” başlıklı tebliğini (Bkz. 26 Eylül-2 Ekim 2012 İKV E-Bülteni) kabul ederek, Avrupa havacılık endüstrisinin rekabet gücünün artırılması ve Avrupalı tüketicilerin haklarının korunması için AB düzeyinde daha güçlü bir koordinasyon ve dayanışma ve daha kapsamlı bir AB havacılık politikası geliştirilmesi çağrısında bulundular.

AB ulaştırma bakanları kabul ettikleri karar metninde, Komisyon’un AB’ye komşu ülkelerle 2015’e kadar AB düzeyinde havacılık anlaşmalarının imzalamasını desteklediklerini belirttiler. Karar metninde, Komisyon’un Türkiye ve Hindistan’la kapsamlı hava taşımacılığı anlaşmaları müzakerelerine başlamak üzere yetki talebinde bulunması ve AB-Rusya havacılık ilişkilerinin geliştirilmesi için Rusya’nın AB’ye karşı uluslararası taahhütlerini yerine getirmesinin ardından bir yol haritası hazırlaması yönündeki planı memnuniyetle karşılandı.

Ulaştırma Bakanları, Komisyon’un, haksız rekabeti önlemekte yetersiz kaldığını belirttiği mevcut düzenlemenin (868/2004 sayılı Tüzük) yerine daha etkin ve caydırıcı bir düzenlemenin getirilmesi yönündeki planları desteklediklerini belirterek, AB üyesi devletler ve üçüncü ülkeler arasında imzalanacak havacılık anlaşmalarına “adil rekabet hükümleri” eklenmesine de destek verdiler.