İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

AB-Rusya zirvesi gerçekleştirildi

AB-Rusya Zirvesi 21 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Enerji, ticaret, vizeler, insan kaynakları gibi önemli gündem maddelerinde kayda değer bir ilerleme kat edilemeyen Zirve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özellikle Rusya tarafından sağlanan ucuz petrol ve doğalgazın, AB ve Rusya’nın enerji ve ticarette ne derece entegre olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Gazprom’un Kuzey Akım ve Güney Akım boru hatlarının AB’nin üçüncü enerji paketinin dışında tutulmasını talep eden Putin, paket kapsamındaki düzenlemelerin uzun vadeli kontratlarda uygulanamayacağını iddia ederek karşılıklı uzlaşıya dayalı bir çözümün bulunmasını arzu ettiğini belirtti. Buna karşılık Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso AB sisteminin ayrımcı olmadığını, üçüncü enerji paketi kapsamındaki düzenlemelerin daha fazla liberalizasyon getirdiğini, dolayısıyla Rus şirketleri için kısıtlayıcı olmaktan ziyade yeni fırsatlar taşıdığını ifade etti. Hatırlanacağı üzere AB ile Rusya arasındaki tartışmalar,  Eylül ayında Komisyon tarafından Gazprom şirketinin bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde fiyatlarla oynadığı şüphesiyle bir soruşturma başlatması üzerine artmıştı.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamayan bir diğer önemli konu da Rus vatandaşlarına uygulanan vizelerdi. Rus turistlerin her yıl AB’de 18 milyar avrodan fazla para harcadıklarına dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, mevcut vize sisteminin sürdürülmesinin ticaretin gelişmesini engelleyeceğini söyledi. İnsan hakları konusunda AB tarafının yaptığı uyarılar ve Rusya’daki sivil toplum örgütlerinin önemine yapılan vurguya karşılık Putin de çeşitli AB ülkelerindeki Rusça konuşan kişilerin haklarının ihlal edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi. Uluslararası politika başlığı altında ana gündem maddesi olan Suriye konusunda daha derin işbirliği yapma konusunda uzlaşan taraflar görüş ayrılıklarının sürdüğünü de ifade ettiler.