İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu İspanya’ya Romanyalı işçilere yönelik mevcut kısıtlamaların uzatılması için izin verdi

Avrupa Komisyonu, İspanyol yetkililerin 13 Aralık 2012 tarihinde işgücü piyasasındaki ciddi sorunlar nedeniyle Romanyalı işçilere uygulanan geçici kısıtlamanın 31 Aralık 2013 tarihinde kadar uzatılması için yaptıkları başvuruyu kabul etti. Romanyalı ve Bulgar işçilerin serbest dolaşımlarına uygulanan geçici kısıtlamaların tüm üye devletlerde 1 Ocak 2014 itibarıyla kaldırılması gerektiğinden İspanya’ya tanınan bu uzatma 2013 yılının bitimini takiben uzatılamayacak.

Bulgaristan ve Romanya ile 2005 yılında imzalanan AB’ye katılım anlaşmalarında yer alan bir korunma hükmüne göre Komisyon’un onay vermesi şartı ile işgücü piyasasında ciddi sorunlar yaşayan üye devletlerin bu ülkelerden gelen işçilerin serbest dolaşımlarını kısıtlamaları mümkün olabiliyor.  İspanya 2009 yılında işgücü piyasasını Romanyalı ve Bulgar işçilere açmış, ancak Ağustos 2011’de Komisyonun onayı ile 31 Aralık 2012 tarihinde kadar Romanyalı işçilerin serbest dolaşımına geçici kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

İspanya, AB içinde en yüksek işsizlik oranlarına sahip olan ülke konumunda. Ekim 2012 verilerine göre İspanya’da işsizlik yüzde 26,2 oranında iken gençler arasındaki işsizlik yüzde 55,9 düzeyinde gerçekleşmiş. İspanya’da ikamet eden Romanyalıların rakamlarına bakıldığında, Eylül 2012 verilerine göre 913.000’a ulaştığı ve toplam yabancı nüfusun yüzde 19’unu oluşturduğu görülüyor. İspanya’da yaşayan Romanya vatandaşları arasında da yüzde 36,4 oranıyla işsizliğin önemli bir sorun olduğu tespit ediliyor.

Kişilerin serbest dolaşımı AB’nin temel özgürlüklerinden birini oluşturduğundan, bu hakka getirilecek herhangi bir kısıtlamanın AB hukukunda yasal bir zemini olması ve geçici olması gerekiyor.

Romanyalı işçiler halen 17 AB üyesi devlette serbest dolaşım hakkından yararlanıyor (Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İtalya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Bulgaristan). Kalan 9 ülkede ise, Romanyalı işçilerin işgücü piyasasına girmeleri için uygulanan koşulların yumuşatıldığı veya basitleştirildiği görülüyor.