İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

Avrupa Komisyonu 2012 Devlet Yardımları Ölçüm Tablosunu yayınladı

Avrupa Komisyonu’nun 21 Aralık tarihinde yayınladığı devlet yardımları ölçüm tablosuna (scoreboard) göre 2008-2011 tarihleri arasında üye ülkelerin başta bankalar olmak üzere mali sektöre yaptıkları yardımlar 1,6 trilyon avro’ya ulaşmış durumda (AB GSYH’nın yüzde 13’ü). Bu rakamın yüzde 67’si bankalara sağlanan devlet garantisi yardımı şeklinde gerçekleşmiş. Ekonomik kriz nedeniyle geçici mahiyette olmak üzere reel ekonomiye ise 2011 yılında, 2010 yılına göre yüzde 50 azalarak 4,8 milyar avro tutarında yardım yapılmış. Yine Tablo’ya göre ekonomik krize özgü olanlar dışında verilen, araştırma-geliştirme, çevrenin korunması ve KOBİ’lere risk sermayesi sağlanması şeklindeki devlet yardımları 2011 yılında azalma göstererek 64,3 milyar avro olarak gerçekleşmiş durumda. Tablo’da yer verilen bir diğer veri de rekabet kurallarına aykırı olarak verilen devlet yardımlarının geri ödenmesinde artış kaydedildiği ve 2012 Haziran itibariyle geri ödemelerin, toplam hukuka aykırı yardım tutarının yüzde 85’ine ulaştığı yönünde.

Komisyonun hazırladığı Devlet Yardımları Ölçüm Tablosuna (2012 State Aid Scoreboard) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2012_autumn_en.pdf adresinden ulaşılabilir.