İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

Dijital Gündem kapsamında 2013 ve 2014 yılları için öngörülen öncelikler açıklandı

Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes, 18 Aralık 2012 tarihinde 2013 ve 2014 yılları için Dijital Gündemi’nin önceliklerini açıkladı. Önümüzdeki bu iki yıl içinde, genişbanta yönelik yatırımların ve Avrupa Birliği'nin ekonomisinin gelişmesinde dijital sektöre katkısının artırılmasına büyük önem veriliyor.

Avrupa Komisyonu’nun, 2013-2014 dönemi için öncelik verdiği yedi alanı şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Genişbant alanında yeni ve istikrarlı bir düzenleyici ortamın oluşturulması;
  • Yeni kamu dijital hizmet altyapılarının oluşturulması (özellikle e-Kimlik, e-İmza, E-Adalet, elektronik sağlık kayıtları ve kültürel platform alanlarında);
  • İşgücünün dijital becerilerini geliştirmek ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında istihdamı yaratmak için kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin koordine edilmesi;
  • Siber güvenlik stratejisi ve buna ilişkin bir yönergenin sunulması;
  • Telif haklarına ilişkin yasal çerçevenin güncellenmesi;
  • Kamu sektöründe bulut bilişim uygulamalarının hızlandırılması;
  • Yeni elektronik sanayi stratejisinin hazırlanması (özellikle mikro ve nano-elektronik sektörleri için).