İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa Bildirisi açıklandı

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Üyeleri, STK temsilcileri ve Avrupa bakanlıkları tarafından oluşturulan platform 17 Aralık 2012 tarihinde iş dünyası, işçi ve sivil toplum liderlerini kaynak verimliliğini ve dairesel ekonomiye dönüşümü desteklemeye çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride bu amaçlara erişmek için kamu ve özel sektör yatırımlarının kaynak verimliliğini temel alan teknolojilere yönlendirilmesi, çevreye zararlı desteklerin kaldırılması, dayanıklı, tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir ürün ve hizmetler için daha iyi piyasa koşulları oluşturulması, doğal kaynakların kullanımıyla ilgili ilerlemeyi ölçen göstergelerin belirlenmesi öneriliyor.  Platform daha detaylı önerililerini 2013 ortasında açıklayacak.