İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-28 ARALIK 2012

Yumurtaların satışına ve depolanmasına ilişkin yeni kurallar uygulanmaya başlıyor

AB uyum yasaları kapsamında 1028/2006/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartlarına İlişkin Konsey Tüzüğü ve 557/2007/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartlarına İlişkin 1028/2006/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulama Esaslarına Dair Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanan ve 2008 Ocak ayında resmi gazetede yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği uyarınca kuralların uygulanması 1 Ocak 2013 tarihine ertelenmişti. Bu tarihten itibaren ruhsat alan ya da ruhsatlarını yenileyen bakkallar, yeni yönetmelikle karşılaşacaklar. Yumurta tebliğine göre yumurtaların +5 ile +12 derece arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmesi ve taşınması isteniyor. Ayrıca tebliğde yumurtaların 24 saatten fazla olmamak üzere sevkiyat sırasında veya 72 saatten fazla olmamak üzere perakendecide +5 derecenin altındaki bir sıcaklıkta tutulabileceği belirtilirken,  yumurtaların üretildiği yerde ve tüketiciye ulaştırılana kadar olan tüm aşamalarda da temiz, kuru yerlerde ve yabancı kokulardan sakınarak depolanması, darbelerden, doğrudan güneş ışığından ve büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunması isteniyor.