İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-4 MAYIS 2007

KATILIM ÖNCESI MALİ YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUMA YÖNELİK PROJE TEKLİF ÇAGRILARI YAYIMLANDI

Program kapsamında yayımlanan proje teklif çağrıları aşağıda yer almaktadır:

Çocuk Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi:

Program çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini hibe finansmanıyla destekleyecek. Bu kapsamda çocuklara ve ailelere yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesinin yanı sıra toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması hedefleniyor. Programa başvuru süresi 11 Haziran 2007’de sona erecek.

Engellilerin Sosyal İçermesinin Artırılması:

Hibe programla engellilerin toplum tarafından kabul görmesinin yaygınlaştırılması ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu yönde kapasite oluşturmalarının sağlanmasının yanı sıra toplumda konuyla ilgili farkındalığın artırılması hedefleniyor. Programın son başvuru tarihi 8 Haziran 2007.

Kadın Haklarının Yükseltilmesi ve Korunması:

Program Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kadınların istihdam ve girişimcilik imkanlarından yararlanmasını, yerel ve ulusal düzeyde kadınların temsil ve karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasını ve toplumun kadın hakları konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. Programın son başvuru tarihi 6 Haziran 2007 olarak belirlendi.

Mesleki Kuruluşlar Hibe Programı:

Program Türkiye ile AB üye ve aday ülkelerindeki mesleki kuruluşlarının karşılılıklı sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını, AB politikalarının uygulanması konusunda bilgi ve iyi örneklerin değişimini hedefliyor. Programa son başvuru tarihi 17 Ağustos 2007 olarak açıklandı.

Üniversiteler Hibe Programı:

Program, Türkiye’den ve AB’den üniversitelerin ortak bir işbirliği çerçevesi oluşturabilmeleri amacıyla Türk kültürünü AB üye ve aday ülkelerinde; Avrupa kültürünü ise Türkiye’de tanıtacak faaliyetlere destek sağlayacak. Ayrıca, Türkiye’nin potansiyel AB üyeliğinin sonuçları, gelecek genişleme süreci ve politikaları ile ilgili daha geniş çerçevedeki kamuoyu tartışmasına olanak sağlamak programın hedefleri arasında yer alıyor. Bunun yanında AB kurumlarının ve politikalarının Türkiye’deki bilinirliğinin artırılması programın öncelikleri arasında bulunuyor. Programla akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında AB’de gerçekleştirilecek faaliyetler, ilgili üye ülkelerdeki Türk topluluklarının katılımını da gerektiriyor. Programa son başvuru tarihi 20 Ağustos 2007 olarak belirlendi.

Diyalog İçin Genç Girişimler Hibe Programı:

Program kapsamında yapılacak faaliyetlerle, Türkiye ile AB üye ve aday ülkelerinde ilgili AB politikalarının uygulanmasında bilgi değişiminin sağlanması amacıyla gençlik örgütleri arasındaki diyaloğun artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra gençlerin kendi ülkelerinin tanıtımında ve AB genişlemesinde temel rol oynayacağı düşünüldüğünde, kültürlerarası öğrenme, ağ oluşturma, AB politikaları ve kurumları, gençlik bakış açısından Türkiye’nin AB’ye katılımının etkileri, gençlik politikalarının desteklemesi amaçlanıyor. Programın son başvuru tarihi 21 Ağustos 2007.

Tüketicilerin Korunması Hibe Programı:

Program tüketicilerin korunması konusunda sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmelerini ve toplumda konuyla ilgili farkındalığın artırılmasını hedefliyor. Programın son başvuru tarihi 14 Haziran 2007.